Formularze Google

Opis:

Formularze Google będące częścią Dysku Google, to narzędzie umożliwiające zbieranie informacji od użytkowników za pomocą spersonalizowanej ankiety lub quizu. Niezbędne jest posiadanie konta Gmail. Można tworzyć internetowe ankiety i testy, a następnie wysyłać zarówno poprzez e-mail, udostępnić w mediach społecznościowych lub przesłać bezpośredni link do formularza. Do wyboru wiele rodzajów pytań, takich jak pytania wielokrotnego wyboru, listy rozwijane czy skala liniowa. Można dodawać zdjęcia i filmy z YouTube, skorzystać z pytań filtrujących. Możliwa jest współpraca kilku osób przy jednej ankiecie. Wyniki są bardzo proste do zinterpretowania dzięki wizualizacji na wykresach i diagramach. 

Szczegóły:

Link

Kategorie: Ankiety

Darmowy

Producent: Google LLC

Platformy: Komputery, Urządzenia mobilne

Polska wersja językowa

Polecane przez redakcję

Materiały: