Dostęp do portalu bez inflacji, od 143 zł. Sprawdź.

EDpuzzle

Opis:

Aplikacja pozwalająca wyszukać odpowiedni film w YouTube, Vimeo, KhanAcademy, National Geographic lub w bibliotece aplikacji, a następie zmodyfikować go dodając np. notatki głosowe, pytania otwarte, quizy i w ten sposób utworzyć interesującą dla uczniów lekcję. Można wybrać film lub jego fragment (przycinając odpowiedni kawałek), a następnie dodać do niego własne notatki lub pytania w formie quizu. EDpuzzle daje możliwość założenia konta nauczyciela i utworzenia wirtualnych klas. Taka praca z uczniami doskonale sprawdzi się w modelu lekcji odwróconej. Bezpośrednio po zakończeniu pracy z filmem można utworzoną udostępnić lekcję wybranej klasie lub innym użytkownikom. 

Szczegóły:

Link

Kategorie: Film, Lekcja interaktywna

Płatny z planem darmowym

Producent: EDpuzzle Inc.

Platformy: Komputery, Urządzenia mobilne

Materiały: