500 zł dla nauczycieli na akcesoria komputerowe – znamy projekt rozporządzenia

10 listopada opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.

MEN (a właściwie MENiN, ale na razie sam resort edukacji i nauki na swojej stronie internetowej nazywa się MEN-em a nie MENIN-em) zachęcił „wszystkich, w szczególności ekspertów, samorządowców, nauczycieli i dyrektorów szkół” do przesyłania opinii na temat zaproponowanych rozwiązań. Opinie można przesyłać do 13.11.2020 (do godz. 9.00) pod adres sekretariat.DWST@men.gov.pl. Pełny tekst projektu publikujemy na dole strony.

Skrót najważniejszych zasad dofinansowania zaproponowanych w projekcie

 1. Dla kogo?

  Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty (z wyjątkiem nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) ma przysługiwać „jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć”.

  Czytając powyższy zapis dosłownie (a tak powinno się czytać akty prawne), można zwrócić uwagę, że mówi się w nim o nauczycielach w ogóle, a nie o nauczycielach, którzy prowadzili lub prowadzą zajęcia zdalne. Można to chyba interpretować (jeśli taka wersja zostanie podpisana), że o dofinansowanie będą mogli ubiegać wszyscy nauczyciele, bez konieczności uzasadniania takiej potrzeby. Zresztą w dalszej części projektu też nie ma podanych żadnych warunków na ten temat.

  Dofinansowanie będzie przysługiwać nauczycielom, którzy byli zatrudnieni w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania.

 2. Dla kogo nie

  Dofinansowanie nie będzie przysługiwać:
  • nauczycielom przebywającym do dnia 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego;
  • nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
  • nauczycielom, którzy do dnia 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).

 3. Na co dofinansowanie?

  Z dofinansowania będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu (dokonanego od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.):
  • komputera stacjonarnego;
  • monitora;
  • komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
  • kamery internetowej lub wizualizera;
  • statywu;
  • mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
  • drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
  • myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
  • oprogramowania komputerowego;
  • smartfona.
  • usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

 4. Jaka procedura?

  Wniosek o dofinansowanie nauczyciel będzie mógł złożyć do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony (lub w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze, a jeśli jest zatrudniony w kilku jednostkach w takim samym wymiarze, to dyrektora jednostki, w której dłużej pracuje), w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. Dyrektor jednostki systemu oświaty też może złożyć wniosek o dofinansowanie, ale obowiązuje go nieco inna procedura.

  Do wniosku o trzeba będzie dołączyć kopie lub oryginały dowodów zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, wystawionego imiennie na nauczyciela składającego wniosek.

  Dyrektor jednostki systemu oświaty w terminie do 11 grudnia 2020 zweryfikuje wnioski i formie ustalonego wykazu przekaże je do organu prowadzącego. Następnie nastąpią jakieś skomplikowane rozliczenia i przepływy finansowe między organami prowadzącymi a innymi instytucjami państwa.

Kiedy kasa na koncie?

Pieniądze powinny wpłynąć na konto nauczyciela do dnia 31 grudnia 2020.

Projekt rozporządzenia do pobrania niżej (dla ułatwienia fragment dotyczący dofinansowania na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej zaznaczono kolorem żółtym).

Do pobrania