Penumerata bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Anioły Bożego Narodzenia

– scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Anioły Bożego Narodzenia – scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
Guilman

Treści z podstawy programowej:

 • zdobywanie nowej wiedzy o aniołach;
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem utworów literackich;
 • rozwijanie zdolności słuchania oraz zapamiętywania przekazywanych treści;
 • poszanowanie wartości związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • ćwiczenie umiejętności formułowania spostrzeżeń i wyciągania wniosków;
 • kształtowanie wyobraźni;
 • podejmowanie nowych zadań i wyzwań twórczych;
 • rozwijanie zdolności pracy pod kierunkiem bibliotekarza;
 • budowanie wartości społecznych – poczucia przynależności do grupy.

Cele zajęć:
Uczeń:

 • wymienia znaki życia codziennego, które przypominają o nadchodzących świętach;
 • rozróżnia aspekt religijny i świecki przygotowań do świąt Bożego Narodzenia;
 • wie, jaką rolę odgrywały anioły w życiu Świętej Rodziny oraz jakie podejmują zadania w życiu codziennym człowieka;
 • słucha piosenki Strych z aniołami w wykonaniu Magdy Anioł;
 • podejmuje rozmowę na temat treści przytaczanego utworu;
 • słucha wiersza Grudniowe anioły oraz wymienia prace, jakie podejmują jego bohaterowie w okresie przedświątecznym;
 • pisze list w imieniu anioła (aniołów) dotyczący sprawunków świątecznych, instruując innych, jak należy właściwie przygotować się do świąt;
 • zastanawia się nad zmianami, jakie następują w ludziach w okresie Bożego Narodzenia, i ich przyczynami;
 • współpracuje w grupie.

Wiek i grupa uczestników:

 • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.

Czas pracy: 60 minut.

Formy pracy:

 • zbiorowa;
 • indywidualna;
 • grupowa.

Metody pracy:

 • pogadanka, rozmowa;
 • praca z tekstem;
 • eksponująca;
 • ćwiczeń praktycznych.

Materiały dodatkowe:

 • przykładowe kartki świąteczne;
 • zbiór wierszy Małgorzaty Nawrockiej Strych z aniołami wraz z płytą CD.

Warunki techniczne:

 • stoliki i krzesła.

Kiedy nadchodzą święta Bożego Narodzenia, dorośli zarządzają pełną mobilizację. W domu robią porządki, przygotowują prezenty i zaganiają wszystkich do pieczenia ciastek. By odetchnąć od przedświątecznej atmosfery, najlepiej spędzić czas nad książką wraz z aniołami. One przecież przygotowują się do świąt zupełnie inaczej…

Wiadomo, że czas z aniołami jest radośniejszy i bardziej rozśpiewany. Dlatego w celu ich odnalezienia najpierw udamy się na strych pewnego domu, a potem podejrzymy, jak przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. A mają naprawdę niemało roboty!

Opowiemy sobie, jaką rolę odegrały w życiu Świętej...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

11/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 11/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer