Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Bajka o Mikołaju

– scenariusz lekcji biblioterapeutycznej

Scenariusz lekcji poświęcony jest tematowi dzielenia się z innymi. Stanowi połączenie zajęć terapeutycznych z zajęciami wprowadzającymi uczniów w mikołajkowy i świąteczny nastrój.

Tytuł/Temat zajęć:

Dlaczego warto się dzielić? Bajka o Mikołaju.

Treści z podstawy programowej:

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka;
 • umożliwienie poznania wartości i norm społecznych;
 • kształtowanie umiejętności obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osób dorosłych.

Cele zajęć:
Po zajęciach uczeń:

 •  potrafi streścić omawiany na lekcji tekst;
 •  wyciąga i formułuje wnioski z poznanego tekstu;
 •  wie, co to znaczy „dzielić się z innymi”;
 •  rozwija zdolność myślenia;
 •  jest pomocny i uczynny;
 • jest kreatywny, potrafi wykonać pracę plastyczną związaną z tematem lekcji.

Wiek i grupa uczestników:

kl. III szkoły podstawowej,10 uczniów.

Czas pracy: 2 x 45 minut.

Formy pracy:

 •  indywidualna;
 •  grupowa.

Metody pracy:

 •  podająca (pogadanka, opowiadanie);
 •  eksponująca (ilustracje);
 •  aktywizująca/problemowa (praca plastyczna, zabawa ruchowa, zdania do uzupełnienia/dokończenia).

Materiały dodatkowe:

 •  tekst terapeutyczny Bajka o Mikołaju;
 •  ilustracja Świętego Mikołaja;
 • ilustracja worka Świętego Mikołaja;
 • choinka 3D z papieru;
 • wydrukowane zdania do uzupełnienia/dokończenia;
 •  „prawdziwy” worek więtego Mikołaja;
 •  nagranie z piosenką Mikołaj święty niesie prezenty…;
 •  magnesy, szpilki;
 •  biała kreda do tablicy, białe kartki formatu A5, długopisy/pióra, flamastry, kredki, ołówki.

Warunki techniczne:

przestronna sala, tablica, odtwarzacz.

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

 1. Przywitanie i czynności organizacyjne. 

 2. Od słowa do słowa – rozmowa kierowana nauczyciela z uczniami. Co to znaczy „dzielić się z innymi”? Czy warto to robić?

 3. Nauczmy się dzielić z innymi… – nauczyciel czyta uczniom bajkę terapeutyczną pt. Bajka o Mikołaju.

  Sprawdzanie zrozumienia przez uczniów przeczytanego tekstu z wykorzystaniem przygotowanych przez nauczyciela zdań, któɨ re uczniowie uzupełniają/dokańczają zgodnie z treścią tekstu.
  Zdania do uzupełnienia/dokończenia:
  • W małym miasteczku, w pięknym, przytulnym domku mieszkał wraz z rodzicami chłopiec o imieniu …
  • Niestety, Mikołajowi...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 20 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

11/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 11/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer
Galeria zdjęć
Do pobrania