Biblio room

– w edukacyjnym pokoju cyfrowym

Aplikacja Actionbound jest doskonałym narzędziem cyfrowym, które może wykorzystać nauczyciel każdego przedmiotu. Program może być też pomocny w prowadzeniu zajęć w szkolnej bibliotece. Aby zastosować Actionbound, potrzebna jest jednak otwartość nauczyciela bibliotekarza na stosowanie w pracy technologii cyfrowej oraz pomysł na lekcję czy warsztaty w bibliotece.

Actionbound (https://en.actionbound.com) wykorzystałam jako uatrakcyjnienie cyklu lekcji, które odbyły się w bibliotece szkolnej podczas Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Lekcje skierowane do uczniów klas V-VIII były powiązane z priorytetami oświatowymi na rok szkolny, a więc rozwijaniem kreatywności oraz kompetencji kluczowych:cyfrowych, językowych i społecznych uczniów. Zaproponowana lekcja „Biblio room – w edukacyjnym pokoju cyfrowym” odbyła się w pomieszczeniu biblioteki, gdzie pracujący w grupach uczniowie mogli przemieszczać się i wykonywać poszczególne zadania. Lekcja była też sposobem...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

02/2020

...lub zamów dodatek Biblioteka – Centrum Informacji 02/2020

W cenie 30,00 zł

Zamów numer