Dostęp do portalu bez inflacji, od 60 zł. Sprawdź.

Bieżnia życia

– czyli o pogoni za sukcesem

Bieżnia życia – czyli o pogoni za sukcesem
freepik.com

Cele:

 • uświadomienie uczestnikom, na czym naprawdę polega sukces; 
 • uświadomienie uczestnikom, jakie konsekwencje mogą przynieść stres i frustracja spowodowane brakiem sukcesów; 
 • nauka umiejętności życia z wyrzeczeniami i ograniczeniami; 
 • wzmocnienie u uczestników poczucia spełnienia w życiu.

Warunki techniczne: 

 • liczba uczestników: klasa szkolna; 
 • wiek uczestników: 16-19 lat; 
 • miejsce: klasa szkolna lub biblioteka; 
 • czas trwania: 90 minut.

Treści przekazywane: 

 • sukces i jego miary; 
 • stres i frustracja z powodu braku sukcesów – przejawy i konsekwencje; 
 • sztuka życia z ograniczeniami.

Metody pracy:

 • praca z tekstem;
 • dyskusja;
 • burza mózgów;
 • technika słoneczka;
 • zabawa plastyczna.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • zbiorowa.

Środki terapeutyczne:

tekst literacki, słownik języka polskiego, tarcza słoneczka z hasłem „mój ostatni sukces”, kartki samoprzylepne, guma mocująca, prostokątne paski papieru (po jednym dla każdego), ołówki (po jednym dla każdego), czerwone pisaki (po kilka na grupę).

Literatura wykorzystana do zajęć:

 • Schulte-Markort, M.: Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem, Słupsk: Dobra Literatura, 2017.
 • Słownik języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami, red. E. Polański, Warszawa: Arti Centrum, 2008.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Prowadzący po przywitaniu rozpoczyna dyskusję nad pojęciem sukcesu: co to takiego jest, jak się mierzy sukces, czy sukcesem jest tylko wielkie osiągnięcie, co składa się na sukces? Chodzi o uświadomienie nastolatkom, że sukces nie zawsze musi się wiązać z osiągnięciem celu i nagrodą, ale czasami może nim być umiejętność zrezygnowania z czegoś lub dokonania wyboru. 

 2. Prowadzący mocuje na ścianie za pomocą gumy tarczę słoneczka z hasłem „mój ostatni sukces” i rozdaje uczestnikom po jednej kartce samoprzylepnej. Każdy z uczestników może wpisać na kartce swój sukces, kierując się własnymi wnioskami...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Galeria zdjęć