Być jak skała

– czyli o tym, jak polubić siebie i oswoić lęk przed zmianą

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów w wieku 8-9 lat poświęconych wyrażaniu emocji, wyrażaniu i oswajaniu lęku.

Temat: Być jak skała – czyli o tym, jak polubić siebie i oswoić lęk przed zmianą.
Cele:
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających rozpoznawaniu, przeżywaniu i wyrażaniu emocji związanych z lękiem;
 • kształtowanie umiejętności werbalizowania emocji związanych z przeżywaniem lęku;
 • rozwijanie twórczego myślenia;
 • kształtowanie umiejętności oswajania lęku przez zrównoważenie napięcia emocjonalnego;
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
Warunki techniczne:
 • liczba uczestników: 10 osób;
 • wiek uczestników: 8-9 lat;
 • miejsce: biblioteka;
 • czas trwania: 60 minut.
Formy pracy:
 • indywidualna;
 • grupowa.
Treści przekazywane:
 • Co odczuwamy, kiedy pojawiają się w naszym życiu zmiany?
 • W jaki sposób możemy sobie poradzić z emocjami, które pojawiają się w trudnych sytuacjach?
 • Czy to dobrze, że się boję? Rozmowy o tym, że nie trzeba bać się swojego strachu.
 • Czy mogę się ze sobą zaprzyjaźnić? Czy warto być swoim przyjacielem?
Metody pracy:
 • pogadanka;
 • praca z tekstem;
 • dyskusja;
 • elementy dramy;
 • burza mózgów;
 • niedokończonych zdań;
 • metody arteterapii.
Materiały:
 • kolorowe kartki;
 • kolorowe paski papieru;
 • kartki ze zadaniami do ćwiczenia z elementami dramy;
 • rysunek Petry;
 • kredki;
 • klej;
 • druciki kreatywne;
 • oczka do przyklejania;
 • płyta z muzyką relaksacyjną;
 • nożyczki.
Literatura wykorzystywana do zajęć:
 • Coppo M.: Petra, Warszawa: Wydawnictwo Wytwórnia, 2019.

Przebieg zajęć:

 1. Po przywitaniu wszystkich uczestników prowadzący prosi każde dziecko, aby zastanowiło się, jaką emocję przeżywa w tej chwili. Następnie zachęca dzieci, aby zaprezentowały swoje emocje za pomocą gestów, mimiki twarzy – reszta grupy próbuje odgadnąć, o jaką emocję chodzi. Na zakończenie ćwiczenia prowadzący mówi: „Każde z was przeżywa w tej chwili coś innego. Wszystkie uczucia są dobre”.

 2. Prowadzący wprowadza uczestników w temat zajęć, mówiąc: „W życiu niejednokrotnie doświadczamy zmiany. Niektóre z nich przychodzą powoli, zgodnie z planem, inne spadają na nas nagle, ingerując w poczucie...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer

Typ: Scenariusze zajęć

Temat: Biblioterapia

Autor: Justyna Tumiłowicz

Poziom: Klasy I-III

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.