Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Co to jest synonim?

Lekcja biblioteczna dla uczniów klas IV-VI

Praca ze słownikiem synonimów, gry dydaktyczne, pantomima, burza mózgów. Nauka wyszukiwania synonimów poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne.

Zauważyłam, że uczniowie mają kłopoty w posługiwaniu się encyklopediami i słownikami. Kiedy natknęłam się w „Świerszczyku” na opo­wiadanie naprowadzające na wyjaśnienie słowa synonim, uznałam je za dobrą bazę do opracowania lekcji z wykorzystaniem słownika wyrazów bliskoznacznych.

Lekcję przeprowadziłam już w kilku klasach na różnych poziomach. Ucznio­wie nie mieli większego problemu z wy­konaniem poleceń i, co najważniejsze, na­uczyli się korzystać ze słownika, którego wielu z nich do tej pory nie znało.

Cele ogólne:

  • wzbogacenie słownictwa ucznia,
  • wdrażanie do pracy zespołowej.

Cele...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.