Czego potrzebuje smutek?

– scenariusz zajęć z elementami arteterapii

Treści z podstawy programowej:
 • formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość;
 • praca w zespole.
Cele zajęć:
 • nabywanie umiejętności współpracy z innymi;
 • zrozumienie, czym jest uczucie smutku;
 • znalezienie sposobów radzenia sobie ze smutkiem;
 • uczenie się empatii;
 • kształtowanie wzajemnego szacunku uczestników i respektowania zasad działania w grupie;
 • kształtowanie kreatywności;
 • rozbudzanie wyobraźni.
Wiek i grupa uczestników:
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, grupa do 20 osób.
Czas pracy: 60-90 minut.
Metody pracy:
 • metoda dyskusji;
 • metody dramy;
 • praca z tekstem;
 • taniec, improwizacja ruchowa;
 • pogadanka;
 • praca plastyczna.
Formy pracy:
 • praca indywidualna;
 • praca w parach;
 • praca wspólna.
Materiały:
 • odtwarzacz muzyki;
 • laptop do wyświetlenia fragmentu filmu;
 • głośniki;
 • zdjęcie/obrazek ze smutnym dzieckiem;
 • duży arkusz papieru;
 • pisaki, kredki.
Wykorzystane utwory muzyczne i filmowe:
 • Iron Lion Zion – Bob Marley;
 • Tubular bells, cz. 1, utwór nr 3 – Mike Oldfield;
 • fragment filmu W głowie się nie mieści (premiera: 2015 r., reż. Pete Docter):
 • https://www.youtube.com/watch?v=ml0t1jHWuro, dostęp: 30.04.2020 r.
Literatura:
 • Krupska, Beata, Bajki. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 1989.
Warunki: przestronna sala.

Przebieg zajęć

Wprowadzenie:

 1. Powitanie przy muzyce (np. Boba Marleya, Iron Lion Zion)

  Stajemy w kręgu i swobodnie poruszamy się w rytm muzyki. Prowadzący zachęca dzieci, by każde przywitało się z pozostałymi w indywidualny sposób, wychodząc na środek i wykonując wybrany gest powitania, który wszyscy inni powtórzą, tj. odwzajemnią. Może być to coś drobnego i niepozornego, a może to być przywitanie „z rozmachem” – w zależności od nastroju, chęci i pomysłu.

 2. Prowadzący poleca, by dzieci dobrały się w pary. Zabawa polega na tym, że jedna z osób ma zachować „kamienną twarz”, a druga próbuje ją rozweselić, robiąc...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

09/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 09/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer

Typ: Scenariusze zajęć

Temat: Biblioterapia

Autor: Barbara Pająk

Poziom: Klasy I-III

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.