Dostęp do portalu bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Czy można oszukać przeznaczenie?

– scenariusz zajęć inspirowanych serialem Wiedźmin

Nie taki Netflix straszny, jakim go malują. Wejdź do świata bliskiego młodym ludziom i przekonaj się, że jeden z najbardziej znanych współczesnych seriali może stać się podstawą do ciekawych i twórczych rozmów o tym, co w życiu jest najważniejsze.

Tytuł/Temat zajęć:
Czy można oszukać przeznaczenie? Serialowe podróże po świecie wartości.

Treści z podstawy programowej:
Uczeń:

 • formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych (III.1.1 ZP);
 • rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty, apel, pointa) (III.1.3 ZP);
 • zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie (III.2.1 ZP);
 • tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym i definicja (III.2.6 ZP);
 • stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe (III.2.11 ZP);
 • wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym i dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej (III.2.12 ZP);
 • porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach (IV.2 ZP);
 • posługuje się słownikiem języka polskiego (IV.8 ZP);
 • korzysta z zasobów multimedialnych (internetowy słownik języka polskiego) (IV.11 ZP).

Cele zajęć:
Po zajęciach uczeń:

 • poznaje fragment historii o losach wiedźmina Geralta, Pavetty i Jeża lub utrwala o nich wiedzę;
 • doskonali umiejętność kojarzenia, selekcjonowania, paorządkowania i wykorzystywania informacji;
 • doskonali umiejętność tworzenia wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym;
 • rozwija umiejętność pracy w grupie.

Czas pracy: 90 minut.

Formy pracy:

 • zbiorowa;
 • grupowa.

Metody pracy:

 • pogadanka;
 • myślenie wizualne – praca z kartami pracy;
 • drama;
 • dyskusja.

Materiały dodatkowe:

 • dostęp do platformy Netflix;
 • karty pracy (rysnotki): historia Pavetty i Jeża oraz charakterystyka Geralta z Rivii;
 • kartki z wypisanymi na nich wartościami/ klocki (Jenga bądź inne) z naklejonymi wartościami;
 • ankiety ewaluacyjne;
 • słownik języka polskiego lub dostęp do jego internetowej wersji (opcjonalnie).

Warunki techniczne:

 • sala z dostępem do internetu;
 • projektor do wyświetlenia filmu;
 • ustawienie ławek umożliwiające uczniom pracę w czterech grupach.

Scenariusz zajęć wykorzystuje czwarty odcinek pierwszego sezonu popularnego serialu Wiedźmin dostępnego na platformie Netflix. Za jego pomocą uczniowie poszukają odpowiedzi na trudne pytania o to, co w życiu jest ważne, czy zawsze warto dotrzymywać słowa oraz czy można oszukać przeznaczenie.

Przebieg spotkania:

Wprowadzenie

 1. Po przywitaniu prowadzący zapisuje na tablicy słowo „wartość” i prosi uczniów o to, by chętne osoby podały swoje skojarzenia z tym słowem. (Można również wykorzystać definicję słownikową). Następnie uczniowie wymieniają przykładowe wartości w życiu człowieka.

 2. Prowadzący dzieli klasę na...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 50 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

Do pobrania