Dary wróżek, czyli nasze moce i talenty

Cele

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa; 
 • określanie mocnych stron osobowości;
 • rozwijanie empatii i twórczego myślenia.

Warunki techniczne:

 • iczba uczestników: 15; 
 • wiek uczestników: 7 lat; 
 • miejsce: sala lekcyjna lub świetlica szkolna; 
 • czas trwania: 2 x 45 minut.

Treści przekazywane: 

 • bezpieczne miejsca; 
 • dary potrzebne w życiu; 
 • mocne strony i talenty każdego z nas.

Metody pracy:

praca z tekstem, rundka, dyskusja, metody plastyczne, kolaż, ćwiczenie interakcyjne, relaksacja. relaksacja.

Środki dydaktyczne:

tekst literacki, kolorowe gazety, kartki A4, klej, kredki, ołówki, mazaki, gumki, kolorowe pomponiki, koła wycięte z kolorowego bloku technicznego, arkusz kartonu, taśma klejąca, buźki.

Formy pracy: 

 • indywidualna; 
 • grupowa.

Literatura wykorzystana w trakcie zajęć:

 • Biela A.: Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Warszawa: Samo Sedno, 2015; 
 • Broda M.: Jesteś kimś wyjątkowym. Relaksacje dla dzieci, Warszawa: Mamania, 2020.

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 1. Rozpoczęcie zajęć i powitanie uczestników. Ustalenie zasad współpracy podczas zajęć. Zaproszenie do aktywnego udziału w zajęciach. 

 2. „Czuję się kolorem, zapachem…”. Uczestnicy opisują swój obecny stan emocjonalny za pomocą koloru lub zapachu. Nie może to być kolor podstawowy, lecz musi to być kolor odnoszący się do świata rzeczywistego, np. ciemnośliwkowy, zielonotrawiasty, jak zapach świeżo skoszonej trawy, jak zapach ciasta drożdżowego wyciągniętego z piekarnika itd. 

 3. Przeczytanie pierwszego fragmentu tekstu Domek leśnej babci.

 4. Projektowanie magicznych miejsc. Uczestnicy wykonują kolaż lub...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 20 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 4 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Więcej

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer
Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.