Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Dokumenty w bibliotece i terminy przechowywania

Nauczyciele bibliotekarze mają w praktyce zawodowej do czynienia z dokumentami o rozmaitej wartości pod względem prawnym. Jakie są kategorie dokumentów, które należy, a które warto archiwizować i kto o tym decyduje?

Nauczyciele bibliotekarze mają do czynienia z dokumentami o rozmaitej wartości pod względem prawnym, ujętymi w kategorie, od których zależy dalszy los tych materiałów. Sami nie decydują jednak o rodzajach prowadzonych dokumentów ani o terminie ich przechowywania. Za wszystkie działania na terenie szkoły odpowiada dyrektor, i to do niego należy się zwracać z wszelkimi pytaniami oraz sugestiami w kwestii dokumentów.

Kategorie dokumentów określone są w przepisach prawnych. Na ich podstawie dyrekcja szkoły opracowuje (np. przy pomocy powołanej w tym celu komisji) zasady postępowania z dokumentami o wartości archiwalnej i praktycznej. Nauczyciele, w tym bibliotekarze, postępują w swojej pracy z dokumentami według tych zasad. Jeżeli zasad nie ma lub są wątpliwości związane z ich interpretacją, o postępowaniu z dokumentami decyduje dyrektor szkoły.

Okres, przez jaki należy przechowywać dokumenty, regulują przepisy o narodowym zasobie archiwalnym. Cała dokumentacja wytwarzana i gromadzona przez szkoły i placówki oświatowe...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.