Dostęp do portalu bez inflacji, od 143 zł. Sprawdź.

Empatia na punkty

Empatia na punkty
Ilustracja: Freepik

Temat:
Empatia a szkolny wolontariat.

Cele:

 • kształtowanie u uczestników poczucia odpowiedzialności i bezinteresowności;
 • uświadomienie uczestnikom, że za pracę społeczną nie powinniśmy oczekiwać wymiernych korzyści (materialnych lub przeliczanych na punkty);
 • uświadomienie uczniom, czym jest empatia i jakimi przesłankami kieruje się osoba empatyczna.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników – klasa szkolna;
 • wiek uczestników – 15-19 lat;
 • miejsce zajęć – sala lekcyjna;
 • czas trwania – 2 x 45 minut.

Treści przekazywane:

 • Czym jest wolontariat, a czym empatia? – różnice i punkty wspólne.
 • Osobowość wolontariusza.
 • Czy warto być empatycznym?

Metody pracy:

 • praca z tekstem;
 • rozmowa;
 • burza mózgów;
 • dyskusja.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • w grupach.

Środki terapeutyczne:

 • tekst literacki;
 • kartki, materiały piśmiennicze (w tym kilka kolorowych pisaków);
 • plansza z hasłem „WOLONTARIAT”;
 • wąskie paski papieru dla każdego uczestnika;
 • plansza ze skalą punktową od 0 do 10 (z dużą ilością miejsca między poszczególnymi punktami);
 • magnesy lub guma mocująca.

Literatura wykorzystana do zajęć:
Jędrzejewska-Wróbel R.: Stan splątania, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2021.

Przebieg zajęć:

 1. Prowadzący po powitaniu rozpoczyna z uczestnikami rozmowę o tym, czym jest wolontariat i z czym się uczniom kojarzy.

 2. Prowadzący wiesza na tablicy lub ścianie planszę z hasłem „WOLONTARIAT” i prosi, by chętni dopisali na niej kolorowym pisakiem cele podejmowania wolontariatu w szkole.

 3. Prowadzący czyta otrzymane odpowiedzi i podsumowuje zadanie, podkreślając najczęściej pojawiające się cele.

 4. Prowadzący czyta fragment książki (s. 14-15 – od momentu, gdy Miłosz zamyka oczy i widzi stado chomików, do fragmentu, gdy wychowawczyni pyta Lenę, czy nie zależy jej na dodatkowych punktach).

 5. Prowadzący...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 143 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer