Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Etat łączony – prawidłowe podpisanie umowy

i
Stan prawny na wrzesień 2017. Artykuł może być w części lub w całości nieaktualny.
Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem nauczyciel powinien prowadzić zajęcia w bibliotece i w szkole, z tego: w bibliotece 16 godzin (z pensum 30 godzin) a w szkole 15 godzin (z pensum 18 godzin). Po połączeniu etatu jego pensum wynosi 23 godziny, łączna liczba godzin to 31 godzin, w tym 8 ponadwymiarowych. Czy dyrektor poprawnie zawarł z nim aneks do umowy o pracę, podając w nim jedynie wymiar czasu pracy nauczyciela po zmianie, tj. 23 godziny zajęć bez wskazania miejsca jego wykonywania?

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.