Dostęp do portalu bez inflacji, od 60 zł. Sprawdź.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Centra informacji multimedialnej w bibliotekach”

Konferencja połączona jest z XVII Regionalnym Forum Bibliotekarzy

Połączone siły Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP, Oddziału SBP i Oddziału TNBSP w Częstochowie zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Centra informacji multimedialnej w bibliotekach” oraz XVII Regionalnym Forum Bibliotekarzy, które w formie zdalnej na platformie elearningowej MS TEAMS ZNP. Będzie to wydarzenie programu eTwinning.

Termin – 1 grudnia2021 roku (środa) w godz.  10.00 – 14.30.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale drogą elektroniczną. 

Zgłoszenie udziału – do dnia 24 listopada 2021 roku za pośrednictwem karty zgłoszenia

Patronaty

Konferencja i Forum odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem roztoczyły czasopisma: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”, „Gazeta Częstochowska”.

Współpraca

Konferencja i Forum powstają przy współpracy:

  • Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,
  • Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie,
  • Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej,
  • Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
  • Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.
Słowa kluczowe