Dostęp do portalu bez inflacji, od 93 zł. Sprawdź.

Jak działają platformy edukacyjne?

Poruszanie się po platformach e-learningowych nie jest trudne, a zdobyte umiejętności po zakończonym kursie bardzo się przydają i sprawiają wiele satysfakcji.

Wraz z przejściem szkół na nauczanie zdalne w roku 2020 z powodu Covid-19 wynikła potrzeba posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi – narzędziami TIK. Nauczyciele różnych typów szkół przekonali się, że znajomość tych narzędzi bardzo ułatwia i uatrakcyjnia pracę.

Jednym z obowiązków nauczycieli, w tym nauczycieli bibliotekarzy, jest samokształcenie. Każdy pracownik pedagogiczny musi dbać o samorozwój, dokształcać się i pogłębiać dotychczasową wiedzę bądź nabywać nowe umiejętności i rozwijać je poprzez udział w różnorodnych szkoleniach, wykładach, seminariach, warsztatach itp.

W...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 93 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

02/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 02/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer