Jak nie zaginąć na burzliwych wodach trójkąta bermudzkiego?

Projekt wsparcia biblioteki „#bibliotekachallenge”

W lewym narożniku – uczniowie, w prawym narożniku – rodzice, w szczytowym rogu – nauczyciele. Znasz taki obrazek? W takim swoistego rodzaju trójkącie bermudzkim funkcjonuje większość klas w szkołach. W dodatku bardzo często uczestnicy podejrzliwie patrzą ze swoich narożników na pozostałych. Jak wypłynąć z takiego trójkąta bermudzkiego i nie zaginąć na jego wodach? W mojej klasie sposobem jest akcja „#bibliotekachallenge”!

Cele edukacyjne:
  • kształtowanie umiejętności społecznych: nauka pracy w grupie, zdobywanie nowych kwalifikacji w zakresie komunikacji;
  • nauka samodzielności: podejmowania własnych decyzji, ćwiczenia umiejętności rozwiązywania problemów, publicznego wypowiadania się i jasnego formułowania myśli;
  • rozwój indywidualnych zainteresowań, łączenie ze sobą umiejętności z różnych dziedzin życia;
  • doskonalenie umiejętności z zakresu posługiwania się umiejętnościami technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • integracja zespołu klasowego poprzez pracę w wspólnym celu.

Cele ogólne:

  • włączenie rodziców w życie szkoły poprzez wspólne działania na jej rzecz;
  • integracja rodziców klasy;
  • zmiana sposobu postrzegania biblioteki: biblioteka jako otwarte i aktywne miejsce działalności nauczycieli, uczniów i rodziców;
  • wzrost znaczenia biblioteki w środowisku szkolnym: aktywnie działająca biblioteka zostanie doceniona przez swoich potencjalnych użytkowników – nauczycieli, rodziców i uczniów.
#bibliotekachallange – projekt charytatywny na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie, którego głównym celem jest zbiórka pieniędzy na zakup niezbędnych lektur i książek popularnonaukowych do biblioteki szkolnej.

Początki

W ubiegłym roku jako bibliotekarka, a także nauczycielka przedmiotu zostałam wychowawczynią klasy VI. Ponieważ przejęłam klasę po nauczycielu uwielbianym przez uczniów, rodziców i innych nauczycieli, moja sytuacja już na starcie była trudna. Faktem jest, że część rodziców i dzieci chciała mnie na wychowawczynię, jednakże część uczniów czuła się rozczarowana...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

01/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 01/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer