Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Jak pracować zdalnie? Cz. 6. Prace organizacyjne

Podręczniki, skontrum, badania czytelnictwa

Szósta część naszego poradnika dotyczącego pracy zdalnej nauczyciela bibliotekarza zawiera propozycje materiałów dotyczących pracy organizacyjnej biblioteki. 

Przypomnijmy, że nauczyciel bibliotekarz formę pracy zdalnej powinien skonsultować z dyrektorem i nie oznacza ona automatycznie konieczności prowadzenia zajęć online. Szczegółowe kwestie formalne omówił tutaj nasz prawnik.

Jednocześnie zapraszamy do poprzednich części naszego poradnika:

Okazja do organizacji pracy

Nauczyciele bibliotekarze organizują pracę zdalną na różne sposoby. Części zadania zleca dyrektor, inni konsultują je z dyrekcją i gronem pedagogicznym, pozostali mają w tym zakresie wolną rękę. Szóstą część poradnika kierujemy przede wszystkim do tej grupy. Zawiera ona materiały dotyczące organizacji pracy biblioteki. 

W związku z zapowiedzianym procesem stopniowego tzw. „odmrażania kraju” istnieje duże prawdopodobieństwo, że szkoły będą otwierane etapami. Można więc wyobrazić sobie sytuację, że część nauczycieli bibliotekarzy będzie niebawem wracać do pracy w szkołach, w których nie będzie jeszcze wszystkich uczniów. To może być okazja nie tylko do wykonywania zadań wynikających z bieżących potrzeb, ale też do wykonania prac, na które w „normalnych” warunkach nie starcza czasu. Warto się do nich przygotować już teraz.

Skontrum

Inwentaryzacja zbiorów to poważne, skomplikowane i czasochłonne przedsięwzięcie, które cyklicznie jest przeprowadzane we wszystkich bibliotekach szkolnych. Jak zaplanować racjonalne i zgodne z przepisami przeprowadzenie skontrum? Podpowiadamy w tych materiałach:

Nie ma wątpliwości: skontrum! (przepisy prawne)

Obecnie nie ma już żadnych wątpliwości prawnych, ale niektóre organy prowadzące wciąż próbują wymuszać na szkołach stosowanie – jako metody inwentaryzacji zbiorów – ustawy o rachunkowości. Nie zgadzaj się na to. Jeżeli dotyczy to Twojej szkoły, poznaj opinię prawną, przeczytaj, jak możesz się bronić.

Skontrum. Przebieg, procedury, praktyczne rady

Obszerne omówienie zagadnienia skontrum w bibliotece szkolnej. 

Skontrum w Excelu krok po kroku

Jak krok po kroku przeprowadzić skontrum w programie Excel? Jak uniknąć ewentualnych błędów i na co zwrócić uwagę?

Skontrum zbiorów bibliotecznych. Warsztatowe co i jak

Artykuł zawiera omówienie problemów i porady na temat skontrum zbiorów bibliotecznych. Kto i kiedy je przeprowadza i jak się do niego przygotować?

„Operacja podręczniki"

Niezależnie od tego, na kiedy zostanie wyznaczone zakończenie obecnego i rozpoczęcie nowego roku szkolnego, biblioteki będą musiały przeprowadzić działania, które można umownie nazwać „Operacją Podręczniki”. Przypominamy, że można się do tego dobrze przygotować, wykorzystując nasz praktyczny poradnik omawiający wszystkie etapy bibliotecznej pracy z podręcznikami – od zamawiania do ubytkowania.

Materiał w większości stanowił dodatek do "Biblioteki w Szkole" nr 06/2019. Prenumeratorzy mają do niego oczywiście darmowy dostęp, natomiast osoby nieposiadające subskrypcji mogą go zamówić tutaj.

Zamawianie podręczników

Obszerne omówienie kwestii zamawiania podręczników: rodzaje podręczników, procedura, podręczniki uzupełniające, sytuacje szczególne.

Ewidencja podręczników

W artykule omówiono zagadnienia: zasady ewidencji podręczników, segregowanie podręczników, weryfikacja liczby egzemplarzy, zbiory niepodlegające ewidencji, gratisy dla nauczycieli.

Podręczniki – udostępnianie i rozliczenia

Wszystko o procedurze udostępniania i rozliczania podręczników: wydawanie, informacja dla uczniów i rodziców, współpraca z nauczycielami podczas udostępniania, rozliczenia pod koniec roku szkolnego.

Podręczniki – selekcja i ubytkowanie

Ostatni etap pracy z podręcznikami: selekcja i ubytkowanie. W artykule m.in.: odpisy nieaktualnych podręczników, skontrum a podręczniki, protokoły selekcji. Czy dyrekcja może się nie zgodzić na odpisy nieaktualnych podręczników?

Wiele praktycznych informacji na temat postępowania z podręcznikami znajduje się także na naszym forum. Przypominamy, że konto w portalu jest tożsame z kontem na forum, więc zachęcamy do udziału w dyskusji.

Badania czytelnictwa

Dobrze przeprowadzone badanie kultury czytelniczej to bezcenne narzędzie w pracy biblioteki szkolnej. Warto się do tego przygotować, poznając zasady przeprowadzania badań oraz różnego rodzaju dostępne narzędzia, by w odpowiednim momencie przeprowadzić badanie znacznie mniejszym nakładem czasu.

Jak obserwować kulturę czytelniczą w szkole? Podstawowe zasady badacza

Dr Zofia Zasacka (Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej) – współautorka badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej i Instytutu Badań Edukacyjnych – w przystępny sposób przedstawia podstawowe zasady realizacji badań czytelnictwa, które można przeprowadzić wśród uczniów w warunkach szkolnych. Artykuł omawia kilka podstawowych zasad realizacji  projektu badawczego, które pozwolą osiągnąć wiarygodne i służące praktyce wyniki.

Ankieta w chmurze

„W badaniach ankietowych nie tyle sam ankieter musi być mądry, co sama ankieta” – mówią słynne słowa polskiego socjologa. Jak stworzyć ankietę (wykorzystując proste i dostępne narzędzia, którą uczniowie wypełnią z przyjemnością i która będzie przydatna w pracy bibliotekarza?

Ankieta w pracy bibliotekarza

Jednym z najprostszych sposobów na stworzenie ankiety jest wykorzystanie formularza Google. Oto instrukcja, jak to zrobić.

Metody badań jakości pracy biblioteki

Przegląd najważniejszych technik badawczych typu: ankieta, wywiad, obserwacja, eksperyment, diagram skutków i przyczyn.

Konstruowanie kwestionariusza ankiety

Scenariusz szkoleniowej rady pedagogicznej. Jak poprawnie skonstruować ankietę dla uczniów? Szerokie omówienie i materiały metodyczne do wykorzystania podczas rady szkoleniowej.

Niebawem ukażą się kolejne części poradnika, m.in.

  1. Gotowa prezentacja multimedialna dla dzieci na temat majowych świąt narodowych
  2. Kolejne prezentacje promujące czytanie - tym razem bezpośrednio dla uczniów
  3. Gotowe prezentacje dla uczniów dotyczące bezpieczeństwa w internecie
  4. Materiały poświęcone przygotowywaniu projektów edukacyjnych do wykorzystania w przyszłości
  5. Wybór materiałów repertuarowych do wcześniejszego przygotowania z okazji zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego oraz pasowania na czytelnika
  6. Wybór materiałów repertuarowych z okazji Roku św. Jana Pawła II, ponieważ obchody w wielu szkołach zapewne zostaną przeniesione na jesień
  7. I inne...