Jak pracować zdalnie? Cz. 8. Majowe święta

Prezentacje dla uczniów

Ósma część naszego poradnika dotyczącego pracy zdalnej nauczyciela bibliotekarza zawiera prezentacje, które można wykorzystać przed zbliżającymi się majowymi świętami.

Przypomnijmy, że nauczyciel bibliotekarz formę pracy zdalnej powinien skonsultować z dyrektorem i nie oznacza ona automatycznie konieczności prowadzenia zajęć online. Szczegółowe kwestie formalne omówił tutaj nasz prawnik.

Z okazji zbliżających się majowych świąt publikujemy dwie prezentacje. Nie spędzimy ich tak, jak zazwyczaj, na wyjazdach lub spotkaniach ze znajomymi, więc może to tym bardziej okazja do dowiedzenia się, co tak naprawdę w tych dniach świętujemy,

  1. Pierwsza prezentacja Majowe święta przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej. Zawiera przystępnie podane informacje na temat Święta Pracy, Dnia Flagi RP oraz Święta Konstytucji 3 Maja.
  2. Druga prezentacja przeznaczona jest dla nieco starszych uczniów. Poświęciliśmy ją w całości Konstytucji 3 maja. Prezentacja zawiera informacje na temat tła historycznego, uchwalenia, autorów, obchodów i znaczenia.

Wyprzedzając pytania, informujemy, że w czasie pracy zdalnej prezentacje można udostępniać na stronie biblioteki oraz - tym bardziej - rozsyłać uczniom.

Jednocześnie zapraszamy do poprzednich części naszego poradnika:

Do pobrania