Penumerata bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Jak wprowadzić innowację pedagogiczną w bibliotece szkolnej?

Nauczyciele bibliotekarze uwielbiają edukacyjne nowinki i gorące trendy, zwłaszcza te wspierające rozwój czytelnictwa. Chętnie podejmują wyzwania i włączają do swojej pracy niestandardowe narzędzia i metody: przygotowują z uczniami lapbooki, uczestniczą w czytelniczych akcjach ogólnopolskich, zachęcają do pisania blogów z recenzjami książek i przebierania się za bohaterów ulubionych lektur. A przecież wszystko to, co wymieniłam, to tylko niewielka część działań podejmowanych w bibliotece szkolnej. Czy można jednak te działania uznać za innowacje pedagogiczne? Tu pojawia się wiele wątpliwości.

DEFINICJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Definicja innowacji pedagogicznej mówi, że jest to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, którego celem jest poprawa jakości pracy szkoły. Podstawowym wymogiem stawianym innowacjom jest potwierdzenie, że gwarantują realizację zadań szkoły określonych w prawie oświatowym, w szczególności w podstawie programowej.

Często możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że „działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły”, a „dyrektor powinien zachęcać nauczycieli do zgłaszania i wspierać w realizowaniu innowacji pedagogicznych”. Ale to...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

11/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 11/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer