„Kasa, kasa, kasa!”

– czyli o gospodarce finansowej nastolatków

„Kasa, kasa, kasa!”
Ilustracja: Adobe Stock

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów w wieku 13-15 lat poświęconych finansom młodzieży.

Temat: Moje kieszonkowe.
Cele:
 • uświadomienie uczestnikom, jak trudno jest uczciwie zdobyć pieniądze;
 • zapoznanie uczestników ze sposobami właściwego gospodarowania pieniędzmi.
Warunki techniczne:
 • liczba uczestników: klasa szkolna;
 • wiek uczestników:
 • 13-15 lat;
 • miejsce: biblioteka szkolna lub sala lekcyjna;
 • czas trwania: 45 minut.
Treści przekazywane:
 • kieszonkowe – co to takiego i w jakim celu je otrzymujemy?;
 • gospodarka finansami – co to takiego?;
 • uczciwość a sposoby zdobywania i wydawania pieniędzy.
Metody pracy:
 • praca z tekstem;
 • dyskusja;
 • burza mózgów;
 • elementy dramy.
Formy pracy:
 • indywidualna;
 • grupowa.
Środki terapeutyczne:
tekst literacki, losy ze wskazanymi rolami (Krzysiek, Staszek, mama, tata) powielonymi dla każdego zespołu, duży arkusz papieru, pisaki.
Literatura wykorzystana do zajęć:
 • Beręsewicz P.: Pieniądze albo kasa, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2020.

Przebieg zajęć:

 1. Po przywitaniu prowadzący rozpoczyna dyskusję o tym, czym jest kieszonkowe i czy młodzież powinna je dostawać, a jeżeli tak, to od jakiego wieku.

 2. Prowadzący czyta pierwszy fragment książki Pieniądze albo kasa o tym, jak chłopcy rozmawiają z rodzicami o kieszonkowym, i o tym, jak Staszek ustala wysokość tego kieszonkowego (s. 85-89).

 3. Prowadzący dzieli uczestników na kilka czteroosobowych zespołów. Każdy członek zespołu losuje swoją rolę (Krzyśka, Staszka, mamy lub taty). Zespół po krótkim czasie na przygotowanie odgrywa scenkę negocjacji chłopców z rodzicami w sprawie swojego kieszonkowego...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer

Typ: Scenariusze zajęć

Temat: Biblioterapia

Autor: Lidia Ippoldt

Poziom: Klasy IV-VIII

Polecamy plakaty
Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.