Każdy z nas jest twórczy

– scenariusz zajęć z elementami arteterapii

Głównym założeniem zajęć jest aktywizacja artystyczna uczniów, wzrastanie w szacunku do siebie i innych osób oraz odkrywanie sensu twórczego działania w celu lepszego zrozumienia siebie i otaczającego świata.

Wiek i grupa uczestników:
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, grupa do 20 osób.
Treści z podstawy programowej:
 • formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • praca w zespole.
Cele:
 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie;
 • kształtowanie wzajemnego szacunku uczestników i respektowania zasad działania w grupie;
 • kształtowanie umiejętności twórczych u dzieci;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę;
 • kształtowanie kreatywności;
 • rozbudzanie wyobraźni.
Czas pracy: 60 minut.
Formy pracy:
 • praca indywidualna;
 • praca w parach;
 • praca w grupie.
Metody pracy:
 • metoda dyskusji;
 • metody dramy;
 • praca z tekstem.

Materiały:

 • kartki formatu A5 z wydrukowanymi konturami kwiatu z pięcioma płatkami i środkiem (na poszczególnych płatkach wpisy do dokończenia: „Lubię…”, „Umiem…”, „Chcę…”, „Marzę o…”, „Mój ulubiony kolor to…”);
 • duży arkusz papieru;
 • druciki kreatywne (po jednym dla każdego uczestnika);
 • kartki, flamastry, długopisy, kredki, nożyczki.
Bibliografia:
 • Bloch, S.: Wielka historia małej kreski, Poznań: Wydawnictwo Zakamarki, 2015.

Przebieg zajęć

PRZYWITANIE

Zabawa: Jestem i lubię

Wszyscy siedzą w kręgu. Prowadzący wypowiada na głos swoje imię i pokazuje czynność, którą lubi wykonywać. Zadaniem innych jest odgadnięcie, co to za czynność. Następnie wskazuje osobę, która postępuje według tego samego klucza. Po odgadnięciu czynności w taki sam sposób przedstawia się kolejna osoba itd.

Coś więcej o sobie

W środku płatków dzieci wpisują swoje imię, a na płatkach uzupełniają zdania: „Lubię…”, „Umiem…”, „Chcę…”, „Marzę o…”, „Mój ulubiony kolor to…”. Mogą również pokolorować lub dowolnie ozdobić kwiat. Można się umówić, że kolory zobrazują nasze...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

01/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 01/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer

Typ: Scenariusze zajęć

Autor: Barbara Pająk

Poziom: Klasy I-III

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.