Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Kodowanie z Plastusiem

– zajęcia czytelnicze z elementami kodowania w kl. I szkoły podstawowej

Pomysł na proste i atrakcyjne zajęcia, łączący klasykę literatury dziecięcej z interesującymi dla najmłodszych elementami kodowania.

Cel główny: 

 • rozwijanie umiejętności: słuchania i korzystania z informacji, krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 
 • rozwijanie dbałości o książki i podręczniki.

Cele szczegółowe:

Uczeń: 

 • słucha z uwagą tekstu czytanego przez nauczyciela; 
 • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na temat lektury; 
 • wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, ich wzajemną zależność, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, wskazuje wydarzenie zmieniające postępowanie bohatera, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości, byty rzeczywiste od medialnych i byty realistyczne od fikcyjnych;
 • szanuje książki i podręczniki wypożyczone
 •  szanuje książki i podręczniki wypożyczone z biblioteki szkolnej; 
 • potrafi korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 • w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Metody pracy:

praca z tekstem, opowiadanie ustne, zabawy dydaktyczne z elementami kodowania.

Formy pracy:

indywidualna i zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:

 • książka Marii Kownackiej Plastusiowy pamiętnik (Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg, 2019); 
 • stalówki i obsadka; 
 • miniatura warszawskiego pomnika ławki szkolnej przy siedzibie ZNP (może też być zdjęcie); 
 • książki Marii Kownackiej dostępne w bibliotece szkolnej;
 • aplikacje i zadania na Learning Apps (https://learningapps.org);
 • puzzle z aplikacji Jigsaw Planet (https://www.jigsawplanet.com): https://tiny.pl/r6rr4 lub https://tiny.pl/r6rrk; 
 • wydrukowana karta pracy Kodowanie z Plastusiem z bloga „Lekcje w bibliotece”: https://tiny.pl/r6rrv; 
 • materiały do zajęć przygotowane w portalu eKreda: https://tiny.pl/r6rrz; 
 • materiały umieszczone na blogu „Lekcje w bibliotece”: https://tiny.pl/r6r9r oraz https://tiny.pl/rbbmv.

Czas trwania:

45 minut.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Powitanie i czynności organizacyjne.
 2. Na rozgrzewkę: układanie puzzli. 
 3. Rozmowa o Plastusiu, postaci literackiej i filmowej. 
 4. Kto wymyślił Plastusia? – o autorce i jej książkach w bibliotece szkolnej (eKreda.pl). 
 5. Domek Plastusia, czyli piórnik i jego wyposażanie dawniej i dziś – prezentacja stalówek, obsadki i ławeczki wraz z objaśnieniem. 
 6. Kodowanie z Plastusiem – karty pracy 1 lub 2. 
 7. Głośna lektura fragmentów książki, s. 83-89: rozdziałów O Jacku-Bazgrocie, aucie z babcinego kapcia i o piecuchu kocie i Tosiu, teraz zapamiętasz, jak szanować elementarz? 
 8. Rozmowa o poszanowaniu...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04/2021

...lub zamów dodatek Biblioteka – Centrum Informacji 04/2021

W cenie 30,00 zł

Zamów numer
Galeria zdjęć
Do pobrania