Dostęp do portalu bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Konkursy biblioteczne w pracy z młodzieżą

Konkursy literackie to świetny sposób na pobudzenie aktywności czytelniczej młodzieży, pod warunkiem że zostaną przeprowadzone w sposób przemyślany i dostosowany do zainteresowań nastolatków. Autorka dzieli się swoimi doświadczeniami z tą formą pracy z czytelnikami.

Inteligentnie przeprowadzone konkursy i imprezy czytelnicze pokazują drogę zdobywania wiedzy – również tej o nas samych. Ukazują uczniom horyzont własnych kompetencji i wskazują im potencjalne kierunki rozwoju, a jednocześnie stawiają ich w nowym, często nieznanym nauczycielom świetle. Jak wykorzystać te zalety w pracy z młodzieżą?

Nasi podopieczni poprzez prace konkursowe i aktywność przy organizacji imprez wykorzystują inne niż potrzebne na lekcjach umiejętności i zdolności, m.in. kompetencje kluczowe, których rozwój nie zawsze w pełni wspomagają sytuacje edukacyjne wynikające z zaplanowanego procesu kształcenia. Nie mniej ważne jest współdziałanie uczniów i nauczycieli – współpraca z nauczycielami przedmiotowymi i asystentami biblioteki, wyłonionymi spośród chętnych uczniów, wpływa na niezbędne w dzisiejszej edukacji budowanie relacji, a te z kolei mogą motywować uczniów do podejmowania odpowiedzialności za własne uczenie się...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 50 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.