Mam tę (super)moc!

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-III poświęcony samoakceptacji, poznania swoich mocnych stron, budowania wiary w siebie i wzmacniania poczucia wartości.

Temat: Mam tę (super)moc!
Cele:
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i doceniania swoich mocnych stron, pozytywnych cech i umiejętności;
 • budowanie wiary w siebie;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Warunki techniczne:
 • liczba uczestników: ok. 20 osób;
 • wiek uczestników: grupa przedszkolna sześciolatków lub uczniowie klas I-III;
 • miejsce: biblioteka lub sala lekcyjna;
 • czas trwania: 1 godzina.
Treści przekazywane:
 • wszyscy posiadamy supermoce, czyli pozytywne cechy, talenty i umiejętności, które nas wyróżniają;
 • każdy z nas jest wyjątkowy.
Metody pracy:
 • praca z tekstem;
 • dyskusja;
 • elementy arteterapii.
Formy pracy:
 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
 • tekst literacki;
 • kartki A4;
 • kredki, mazaki (także brokatowe, fluorescencyjne itp.);
 • opcjonalnie: pięć wykreślanek (załącznik).
Literatura wykorzystywana do zajęć:
 • Isern S., Bonilla R.: Wielka księga supermocy, Warszawa: Mamania, 2020.

Przebieg zajęć:

 1. Zabawa integracyjna

  Prowadzący wita uczestników spotkania i zaprasza do udziału w zabawie integracyjnej. Dzieci siedzą w kręgu. Kolejno mówią swoje imię oraz pozytywną cechę, która zaczyna się na tę samą literę co ich imię (np. koleżeńska Kasia, odważny Olek itp.).

 2. Rozmowa wprowadzająca

  Pytania wprowadzające w tematykę spotkania (patrz strona obok):
  • Jakich superbohaterów z bajek i filmów znają dzieci?
  • Czym wyróżniają się superbohaterowie?
  • Jakie supermoce posiadają i do czego mogą ich używać?

   Odpowiedzi dzieci z pewnością dotyczyć będą nadludzkich zdolności i umiejętności, takich jak...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer