Dostęp do portalu bez inflacji, od 93 zł. Sprawdź.

Manga – opinie nauczycieli bibliotekarzy

Manga – opinie nauczycieli bibliotekarzy
Zdjęcie: Shutterstock

Co o mangach sądzą nauczyciele bibliotekarze? Zdania są podzielone, ale przeważa
pogląd, że jeśli biblioteka szkolna ma być atrakcyjnym miejscem dla uczniów, to powinna w swojej ofercie uwzględniać ich zainteresowania i potrzeby czytelnicze. Nauczyciele bibliotekarze zwracają jednak uwagę na konieczność weryfikacji kupowanych tytułów (szczególnie w szkołach podstawowych), podają też konkretne propozycje tytułów.

Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.