Dostęp do portalu bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Maria Grzegorzewska: „Nie ma kaleki, jest człowiek”

– scenariusz lekcji z elementami biblioterapii

Troska o godność osób z niepełnosprawnościami to jedno z ważnych przesłań patronki roku 2022.

Cele zajęć:

 • zapoznanie uczniów z biografią i myślą pedagogiczną Marii Grzegorzewskiej;
 • uwrażliwienie uczniów na problem niepełnosprawności;
 • kształtowanie u uczniów postawy szacunku wobec osób niepełnosprawnych.

Wiek i grupa uczestników:
uczniowie klas VI-VII, ok. 20 osób.

Czas pracy: 45 minut.

Formy pracy:

 • grupowa;
 • indywidualna.

Metody pracy:

 • głośne czytanie;
 • dyskusja;
 • burza mózgów.

Materiały dodatkowe:

 • książka Sylwii Chutnik Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych Polek, Katowice: Debit, 2021;
 • 4 duże arkusze papieru;
 • 4 markery.

Warunki techniczne:
biblioteka lub sala lekcyjna.

Czego możemy nauczyć się od Marii Grzegorzewskiej, która w swojej pracy pedagogicznej kierowała się troską o godność osób niepełnosprawnych i propagowała postawę szacunku, dobroci oraz życzliwości nauczyciela wobec dziecka? Jak współcześnie interpretować można słowa Marii Grzegorzewskiej: „Nie ma kaleki, jest człowiek”?

Oto scenariusz lekcji o niepełnosprawności dla uczniów szkoły podstawowej nawiązujący do słów patronki roku 2022.

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie w tematykę spotkania

  Prowadzący wita uczestników zajęć. Zadaje pytanie o to, czy uczniom znana jest postać Marii Grzegorzewskiej – patronki roku 2022....

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 50 zł do końca roku szkolnego. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

06/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 06/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer