Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Mecz

– scenariusz zajęć edukacyjnych

Scenariusz lekcji bibliotecznej, którego celem jest integracja zespołu klasowego zwłaszcza podczas gier zespołowych.

Cele:
Uczeń:
 • uczy się współpracować w grupie;
 • respektuje zasady działania w grupie;
 • zna zasady gry w piłkę nożną;
 • zna i śpiewa piosenkę Zaczarowana piłka z płyty Dziecięce przeboje.
Grupa i wiek uczestników: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (7-10 lat).
Miejsce: sala lekcyjna, świetlica lub biblioteka.
Czas trwania: 45 minut.
Metody pracy:
 • praca z tekstem;
 • dyskusja;
 • aktywizująca z kartami pracy.
Formy pracy:
 • indywidualna;
 • grupowa;
 • zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
 • krzyżówka (Załącznik nr 1);
 • płyta z piosenką Zaczarowana piłka z płyty Dziecięce przeboje;
 • tekst literacki Mecz (Załącznik nr 2);
 • karty pracy (Załącznik nr 3).

Przebieg zajęć

 1. Nauczyciel rozdaje uczniom krzyżówkę (Załącznik nr 1). Jej rozwiązanie (hasło: mecz) będzie tematem dzisiejszych zajęć.

 2. Wysłuchanie piosenki Zaczarowana piłka z płyty Dziecięce przeboje.

 3. Nauczyciel czyta opowiadanie pt. Mecz (Załącznik nr 2). Następnie prosi uczniów o odczytanie na głos kolejnych fragmentów tekstu. Zwraca się do nich z pytaniem, czy wszystkie wyrazy użyte w tekście są dla nich zrozumiałe. Następują wspólne wyjaśnianie trudniejszych wyrazów i dyskusja na temat dobrych manier podczas gier zespołowych.

  Pytania do tekstu:
  • Jak oceniasz zachowanie Witka i Benka?
  • Czy można...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer