Mediacja szkolna jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

Współczesna szkoła jest miejscem nie tylko zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczniów, ale także pojawiania się różnorodnych konfliktów. Najczęściej są one rozwiązywane z pozycji osoby będącej autorytetem: dyrektora, wychowawcy, nauczyciela czy pedagoga szkolnego. Dziecko także uczy się w szkole radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. W celu wzbogacenia metod wychowawczych, a także rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych zaleca się stosowanie w szkołach mediacji.

Czym jest mediacja?

Słowo to pochodzi od wyrazu medium oznaczającego pośrednika lub medias oznaczającego środek. Po ich połączeniu uzyskujemy wyraz oznaczający pośrednika w rozmowie dwóch stron o odmiennych stanowiskach szukającego złotego środka, rozwiązania sprawy – czyli mediatora. Mediacja to poufny, dobrowolny proces, w których wykwalifikowana bezstronna osoba pomaga za zgodą stron poradzić sobie z konfliktem. Pozwala ona wypracować wspólne rozwiązanie akceptowalne dla obu stron, a także precyzuje kwestie sporne, pokonuje bariery komunikacyjne i pomaga w zawarciu ugody – porozumienia zadowalającego obie...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.
Po rabacie 99 zł za pół roku!

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer