Metody badań jakości pracy biblioteki

Badanie jakości pracy biblioteki to szukanie odpowiedzi na potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje placówka. Przegląd najważniejszych technik badawczych typu: ankieta, wywiad, obserwacja, eksperyment, diagram skutków i przyczyn, kwestionariusz SERVQUAL.

Celem każdej biblioteki szkolnej jest zapewnienie czytelnikom usług najwyższej jakości w ramach do­stępnych zasobów. Badanie jakości pra­cy biblioteki to szukanie odpowiedzi na potrzeby środowiska, w którym placów­ka funkcjonuje. Badania, które wprost lub pośrednio odnoszą się do sfery usług, na­zywamy badaniami marketingowymi. Obejmują one zewnętrzne analizy otocze­nia biblioteki, jej środowiska oraz analizy wewnątrzbiblioteczne wszystkich czyn­ników, które mają wpływ na realizację usług. Badania marketingowe różnią się od naukowych przede wszystkim celem. Naukowe mają za zadanie potwierdzenie lub weryfikację...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.