Młody odkrywca historii

– program z zakresu edukacji historycznej

Wzór interesującego programu na temat historii swojej rodziny i historii lokalnej z elementami edukacji czytelniczej i medialnej. Program zawiera treści o charakterze regionalnym, ale można go łatwo dostosować do potrzeb i warunków dowolnego regionu, wykorzystując zaproponowane pomysły i rozwiązania.

Cele ogólne programu:
 • rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością i historią swojej rodziny;
 • poszerzanie wiedzy na temat przeszłości swojego kraju i miasta;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji;
 • kształtowanie umiejętności formułowania oraz wypowiadania własnych opinii.
Treści programowe:
 • historia mojej rodziny;
 • symbole mojego państwa;
 • wybitni przedstawiciele Polski;
 • historia mojej miejscowości;
 • wybitni przedstawiciele mojej „małej ojczyzny”;
 • zabytki Olsztyna;
 • zwyczaje i tradycje świąteczne.
Metody i formy pracy:
 • burza mózgów, rozmowa kierowana, pogadanka, praca plastyczna, pokaz, wyszukiwanie wiadomości w internecie, opowiadanie, praca z tekstem, praca z mapą, wycieczka edukacyjna, inscenizacja, test, diamentowe uszeregowanie, puzzle, miniwykład;
 • praca grupowa i indywidualna.

Procedury osiągania celów

Poprzez rozmowę nauczającą i podawanie przykładów należy zachęcać dzieci do samodzielnego opracowania drzewa genealogicznego oraz albumu o wybranym zabytku Olsztyna. Pod kierunkiem nauczyciela zostanie zorganizowana wycieczka w celu zwiedzania zabytków i zapoznania się z lokalnymi miejscami pamięci narodowej. Wycieczka wywoła emocjonalne przeżycia i wzbudzi zainteresowanie. Stworzy także okazję do poznawania rzeczy nieznanych oraz pozwoli na zestawienie posiadanej wiedzy z zabytkami i otaczającą nas rzeczywistością. Zachętą do pogłębienia wiedzy będzie również konkurs pt. „Uczniowie...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

01/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 01/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer