Modne zachowania w klasie

Cel główny:

wspólne wdrażanie zasad i wartości wyznaczających codzienne zachowania dzieci wobec siebie.

Cele szczegółowe: 

 • określenie klasowych zasad współżycia poprzez ustalenie wspólnego zestawu „modnych zachowań”; 
 • zwiększenie poziomu wzajemnej akceptacji w grupie; 
 • uwrażliwienie na wspieranie i pomaganie innym;
 • wzmocnienie własnej wartości; 
 • wzmocnienie znaczenia pasji w życiu każdego z nas.

Warunki techniczne: 

 • liczba uczestników: 15-20; 
 • wiek uczestników: 8-11 lat;
 • miejsce zajęć: sala 
 • miejsce zajęć: sala lekcyjna lub świetlica szkolna; 
 • czas trwania: 2 x 60 minut oraz przerwa.

Metody:

praca z tekstem, pogadanka, burza mózgów, metoda plakatu, ekspresja plastyczna, trening kreatywności.

Formy pracy: 

 • zbiorowa; 
 • grupowa; 
 • indywidualna.

Materiały i środki pomocnicze:

tekst literacki, większe pudełko kartonowe lub plastikowe z pokrywką (muszą się do niego dobrze przyklejać naklejki), brystol na plakat, kolorowe kartki samoprzylepne A4 (drukujemy na nich Załączniki nr 1 i 2 w odpowiedniej liczbie i wycinamy według wzoru; puste można też wykorzystać do ozdoby pudełka), bibuła, pompony itp. (według uznania prowadzącego) do ozdobienia pudełka przez dzieci, pisaki, kredki, długopisy.

Literatura wykorzystana do zajęć:

Kosmowska B.: Tru, Poznań: Media Rodzina, 2016.

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

 1. Wprowadzenie rozmową moderowaną. Prowadzący pyta dzieci, czy wiedzą, co to jest wynalazek. Czy znają jakieś sławne wynalazki, które zmieniły świat? Jak wyglądałby świat bez wynalazków? W rozmowie należy wspomnieć, że do wynalazków zalicza się nie tylko przedmioty, czyli np. maszyny lub urządzenia, ale też sposoby lub metody na poprawę czegoś, np. przyspieszenie produkcji, polepszenie jakości produktu albo obniżenie kosztów produkcji. Za wynalazki uznaje się również zdobycze „niematerialne”, czyli np. druk, pieniądze czy pismo. Prowadzący wspomina historię Alfreda Nobla – może to zrobić...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 20 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 4 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Więcej

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer