Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

NPRCz 2.0 – wzór wniosku na 2022 r.

MEiN opublikowało formularze wniosku dla przedszkoli, szkół i bibliotek pedagogicznych na 2022 r. Termin mija 31 października. Nie należy składać wniosków na formularzu obowiązującym dla wniosków na 2021 r.

Tutaj znajdziecie specjalny dział zawierający wszystkie materiały na temat NPRCz 2.0: obszerny poradnik, odpowiedzi na najpopularniejsze pytania itp.

Wnioski dla szkół i bibliotek pedagogicznych ubiegających się o dotację z Priorytetu 3 NPRCz w 2022 r. różnią się od wniosków, które obowiązywały placówki aplikujące o dotację na 2021 r. Różnica polega na tym, że we wniosku należy podać, czy placówka otrzymała dotację z NPRCz w 2021 r.

Można otrzymać dotację wielokrotnie

Dotację z Priorytetu 3 NPRCz 2021-2025 można otrzymać wielokrotnie (otrzymanie dotacji w 2021 r. nie wyklucza otrzymania dotacji w 2022 r.), ale jest warunek – w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski placówek, które wcześniej nie skorzystały z dofinansowania w ramach Programu. Jeśli zostaną wolne środki po uwzględnieniu placówek „debiutujących” w NPRCz, zostaną rozpatrzone wnioski pozostałych placówek.

Złożenie wniosku na formularzu, który obowiązywał na 2021, może skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Oczywiście placówki, które niedawno nie uzyskały dofinansowania na 2021 r., mogą ubiegać się o wsparcie w 2022 r.

Termin składania wniosków na 2022 r. mija 31 października 2021 r.

We wniosku na 2022 r. należy podać liczbę uczniów na dzień 30 września 2021

Wniosek o dotację z NPRCz na 2022 r. dla szkół i bibliotek pedagogicznych

Wniosek o dotację z NPRCz dla placówek wychowania przedszkolnego.

Do pobrania