Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3

Rozporządzenie podpisane.

Jest ostateczny termin składania wniosków na 2021 r.

Premier podpisał rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025.

Jest kolejny (tym razem już ostateczny) termin składania wniosków na 2021 r. przez szkoły, przedszkola i biblioteki pedagogiczne – 15 września 2021.

Ponieważ pojawia się na ten temat sporo wątpliwości, przypominamy, że poszczególne szkoły mogą się ubiegać o następujące kwoty z budżetu:

  • do 70 uczniów – 3 tys. zł (z udziałem własnym – 3750 zł);
  • do 170 uczniów – 4 tys. zł (z udziałem własnym – 5 tys. zł);
  • ponad 170 uczniów – 12 tys. zł (z udziałem własnym – 15 tys. zł).

Obszerny materiał informacyjny na temat NPRCz na lata 2021-2025 opublikowaliśmy w „Bibliotece w Szkole” 9/2021

Uwaga: w 2021 r. nie będzie miało znaczenia, czy dana placówka otrzymała wsparcie z NPRCz w latach 2016-2021.

Termin składania wniosków na 2022 r. mija 31 października 2021. W latach 2022-2025 w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski placówek, które nie korzystały jeszcze z dotacji z NPRCz.

Tekst rozporządzenia.

Do pobrania