(Nie)spodziewany gość

– czyli ze smutkiem też mi do twarzy

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów w wieku 9-13 lat poświęconych samopoznaniu, werbalizowaniu emocji i radzeniu sobie z emocjami.

Temat: Akceptacja własnych emocji.
Cele:
 • samopoznanie;
 • werbalizowanie emocji;
 • tworzenie strategii radzenia sobie z emocjami trudnymi;
 • uważność na emocje innych ludzi.
Warunki techniczne:
 • liczba uczestników: klasa szkolna;
 • wiek uczestników:
 • 9-13 lat;
 • miejsce: sala lekcyjna lub biblioteka;
 • czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
Treści przekazywane:
 • każda nasza emocja ma prawo bytu;
 • nie ma lepszych czy gorszych emocji, wszystkie są tak samo potrzebne;
 • smutek jest potrzebny, by móc uświadamiać sobie swoje potrzeby i wartości.
Formy pracy:
 • indywidualna;
 • grupowa.
Metody pracy:
 • praca z tekstem literackim;
 • dyskusja, burza mózgów;
 • rozmowa;
 • kolaż;
 • kamishibai.
Materiały:
picturebook Evy Eland Kiedy nadchodzi smutek, ilustracje z twarzami obrazującymi różne stany emocjonalne, teatr kamishibai, papier rysunkowy do wykonania własnych kart narracyjnych w teatrzyku kamishibai (jeden arkusz dla każdego ucznia), gra karciana Gra na emocjach (wyd. Nasza Księgarnia), ksero z zarysem termometru dla każdej osoby, ksero z kołem emocji Roberta Plutchnika, tektura w kształcie postaci Smutku z picturebooka Kiedy nadchodzi smutek, flipchart, kolorowe gazety, kolorowe kartki, nożyczki, klej.
Literatura wykorzystana do zajęć:
 • Eland E.: Kiedy nadchodzi smutek, Warszawa: Mamania, 2019.

Przebieg zajęć:

 1. Grupa siada w kręgu.

 2. Grupa zawiera kontrakt określający zasady współpracy podczas zajęć.

 3. Prowadzący prezentuje Grę o emocjach i omawiając wybrane karty, zachęca, by każda osoba z grupy opisała za pomocą trzech dowolnie przez siebie wybranych kart, z jakimi uczuciami, emocjami lub w jakim nastroju zaczyna te zajęcia.

 4. Prowadzący inicjuje rozmowę o rodzajach emocji, zarówno tych przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. Propozycje grupy są zapisywane na flipcharcie. Po zakończeniu rundy odpowiedzi udzielanych przez uczestników prowadzący, podsumowując wypowiedzi uczestników, przywołuje typologię...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2020

W cenie 20,00 zł

Zamów numer
Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.