Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Nie-zwykły świat Leona i jego przyjaciół

Dostrzegając problemy integracji w szkole uczniów z niepełnosprawnościami i ich trudności w adaptacji, poszukuję literatury tematu w postaci bajek, opowieści i wierszy. Bardzo pomaga mi ona w tworzeniu ciekawych scenariuszy podczas zajęć w bibliotece, świetlicy szkolnej czy lekcji wychowawczych.

Treści z podstawy programowej:
Uczeń:

 • interesuje się książką i czytaniem;
 • słucha w skupieniu czytanych utworów;
 • wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji;
 • współpracuje z innymi w zabawie;
 • słucha i czeka na swoją kolej, panując nad chęcią nagłego wypowiadania się;
 • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych.

Cele zajęć:
Uczeń:

 • zna różne rodzaje niepełnosprawności;
 • rozumie, z jakimi trudnościami spotyka się kolega z niepełnosprawnością w codziennym działaniu;
 • dostrzega umiejętności rówieśnika z niepełnosprawnością;
 • czerpie radość ze wspólnej zabawy i podporządkowuje się jej regułom.

Wiek i grupa uczestników:
uczniowie kl. I-III, grupy do 15 osób.

Czas pracy: 45 minut.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • grupowa.

Metody pracy:

 • słowna – czytanie fragmentów tekstów, dyskusja;
 • aktywizująca – zadania do wykonania, elementy dramy, prezentacje mimiczne.

Materiały dodatkowe:
książeczki z serii Leon i jego nie-zwykłe spotkania, Niezwykłe kolorowanki, chustki do zawiązania oczu, duże plastikowe klocki, różne zabawki, butelka plastikowa z wodą, szklanka, stopery do uszu, nośnik z muzyką, krzesełka, piłka, worki gimnastyczne, duże arkusze papieru z namalowanymi twarzami, kredki, kartki, rękawice kuchenne.

Warunki techniczne:
sala klasowa, świetlica, biblioteka – rozmieszczone w trzech miejscach makiety domów w różnych kolorach lub namalowane na dużych arkuszach szarego papieru budynki imitujące szkoły.

Proponuję pomysł na zajęcia dla młodszych uczniów z wykorzystaniem publikacji Fundacji Verba. To seria książek Agaty Battek Leon i jego nie-zwykłe spotkania. Są to trzy pięknie wydane i zilustrowane opowieści pt. Wyprawa na zamek, Noc w namiocie i Wycieczka do jaskini. Uzupełnieniem są Niezwykły przewodnik – minipublikacja z rymowankami – i Niezwykłe kolorowanki wzbogacone wierszykami o różnych niepełnosprawnościach. Moim zdaniem te książki to niezbędny i bardzo inspirujący dla nauczycieli zestaw w każdej szkolnej, i nie tylko, bibliotece.

Przebieg spotkania:

 1. Powitanie dzieci zabawą „wesoło witamy” –...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

05/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 05/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer
Galeria zdjęć