Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Nowe fantastyczne przygody skarpetek

– scenariusz zajęć inspirowany książką Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”

Nowe fantastyczne przygody skarpetek – scenariusz zajęć inspirowany książką Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”

Efekty pracy dzieci świetnie prezentowały się na rękach uczestników

Troska o poprawę stanu czytelnictwa i kształtowanie kultury czytelniczej stała się dla nas inspiracją do opracowania innowacji „Starszy czyta młodszym”. Podjęte działania mają sprawić, że dziecko oderwie się od telewizji i internetu, polubi książkę i przygotuje się do samodzielnego czytania oraz nauczy się właściwie spędzać wolny czas. Dzięki podjętym działaniom uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić technikę czytania oraz popularyzować czytelnictwo w najbliższym środowisku poprzez udział w różnych akcjach i inscenizacjach organizowanych w szkole.

Treści z podstawy programowej:
a) Edukacja polonistyczna
1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 5) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę.
2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń: 3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym.
b) Edukacja społeczna
1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń: 4) ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne.
Cele zajęć:
Uczeń:
 • wymienia autora, tytuł opowiadania i elementy świata przedstawionego;
 • odtwarza treść opowiadania;
 • doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • potrafi właściwie redagować zdania;
 • potrafi pracować zgodnie z instrukcją.
Wiek i grupa uczestników:
dzieci w wieku 7-8 lat, grupa 15 uczestników.
Formy pracy:
 • grupowa;
 • indywidualna.
Czas pracy: 60 minut.
Metody pracy:
 • słowna – słuchanie fragmentu książki;
 • rozmowa kierowana na temat przeczytanego tekstu;
 • pogadanka;
 • oglądowa.
Materiały dodatkowe:
 • tekst literacki: książka Justyny Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych);
 • białe skarpetki;
 • klej;
 • włosy z włóczki;
 • szablony do skarpetek;
 • czerwone kropki z filcu;
 • kolorowe pomponiki;
 • patyczki do kleju;
 • papierowe talerzyki.
Warunki techniczne: przestronna sala, stoliki.

Zajęcia te stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Częste czytanie dzieciom i przez dzieci na głos podnosi ich poziom wypowiedzi ustnych i pisemnych, pozwala na lepsze rozumienie tekstów i poleceń, poprawia koncentrację i wydłuża przedział uwagi, zwiększa skłonność do refleksji i krytycznego myślenia oraz podnosi umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego.

Przebieg spotkania:

I. Część wstępna

 1. Przywitanie dzieci.

 2. Czynności organizacyjne, sprawdzenie listy obecności.

  Zapoznanie dzieci z celami i tematem zajęć. Nauczyciel prezentuje książkę Justyny Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer
Galeria zdjęć