O dziecięcej intuicji, czyli w poszukiwaniu szczęścia

Cele:

 • wprowadzenie pojęć „dziecięca intuicja” i „personifikacja”;
 • ćwiczenie wyobraźni plastycznej;
 • ćwiczenie pamięci i słuchania ze zrozumieniem;
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się słownikiem PWN.

Przebieg zajęć

Scenariusz jest przeznaczony dla uczniów klas III i VIII i możliwy do wykorzystania w Dniu Nauczyciela lub w Dniu Samorządu Uczniowskiego, kiedy uczniowie starsi prowadzą zajęcia dla uczniów młodszych.

 1. Przygotowanie do przeprowadzenia zajęć z klasą III.

Nauczyciel bibliotekarz przeprowadza na kółku czytelniczym z klasą VIII rozmowę o szczęściu. Zadaje pytania typu:

 • Jak wygląda szczęście?
 • Czym jest szczęście dla człowieka?
 • Kiedy człowiek jest szczęśliwy?
 • Kiedy jesteście szczęśliwi?
 • Kiedy wasze rodzeństwo jest szczęśliwe?
 • Pojawiają się różne odpowiedzi, np. szczęście dają rodzina,...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04-05-06/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04-05-06/2020

W cenie 60,00 zł

Zamów numer