Obowiązki nauczycieli bibliotekarzy

Artykuł zawiera zbiór i opis obowiązków współczesnego nauczyciela bibliotekarza.

Porównując zakres czynności nauczyciela bibliotekarza sprzed 30 lat i obowiązujący obecnie, sama jestem zaskoczona, jak dużo przybyło mi pracy i jak niezmiennie wciąż jest ona gorzej wynagradzana od pracy dydaktyków (wyższe pensum, brak dodatków – np. za prowadzenie centrum multimedialnego czy za dodatkową, ciężką fizycznie i psychicznie pracę z podręcznikami).

Wielu nauczycieli bibliotekarzy słyszy od dyrekcji i od innych nauczycieli o konieczności wykonywania różnych zadań jako swoich obowiązków. Tymczasem nie każde z nich mieści się w ramach obowiązkowych czynności. Warto się nad tym zastanowić, być asertywnym, nie przyjmować dodatkowych zadań ponad swoje możliwości.

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza są określone w przepisach:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst ujednolicony), Dz.U. 2019 poz. 1481;
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Tekst ujednolicony), Dz.U. 2019 poz. 1148;
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04-05-06/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04-05-06/2020

W cenie 60,00 zł

Zamów numer