Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

Odkrywamy skarb Gorlanu, czyli zakodowani Zwiadowcy

Odkrywamy skarb Gorlanu, czyli zakodowani Zwiadowcy
Zdjęcie: N., Unsplash

Zwiadowcy to jedna z nielicznych serii, która potrafi porwać nawet starszych, niechętnie czytających uczniów szkoły podstawowej. Niniejszy scenariusz pomaga zaprezentować czytelnikom cykl Johna Flanagana i zachęcić ich do sięgnięcia po jego książki. Dodatkowo wykorzystuje lubiane przez młodzież metody pracy, czyli escape room (pokój zagadek), kody QR i zadania interaktywne, oraz pozwala na użycie telefonów komórkowych.

Treści z podstawy programowej:

 • kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej;
 • rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;
 • rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

Uczeń:

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;

Cele zajęć:
Główne:

 • promocja czytelnictwa;
 • zachęcenie do poznania serii Johna Flanagana Zwiadowcy.

Szczegółowe:
Uczeń:

 • doskonali posługiwanie się technologią informacyjną;
 • rozwija umiejętność poszukiwania, wyboru i porządkowania informacji;
 • potrafi współpracować w grupie;
 • ćwiczy umiejętność argumentacji;
 • rozwiązuje anagramy;
 • poznaje tytuły z serii Johna Flanagana Zwiadowcy.

Wiek i grupa uczestników:
uczniowie kl. VII i VIII, ale z powodzeniem do wykorzystania od kl. IV; uczestników dzielimy na przynajmniej dwie grupy.

Czas pracy:
1 godz. lekcyjna.

Formy pracy:
zespołowa.

Metody pracy:
pokój zagadek, zadania interaktywne, kody QR.

Pomoce dydaktyczne:

Warunki techniczne:
Escape room przeprowadzamy w bibliotece lub sali lekcyjnej. Przed zajęciami należy rozwiesić/ukryć kody w pomieszczeniu.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie, sprawdzenie obecności, czynności organizacyjne.
 2. Krótka informacja o temacie i celu zajęć; kilka słów na temat autora i serii.
 3. Wprowadzenie do zabawy: Szukamy trzech kodów ukrytych w przestrzeni określonej przez bibliotekarza. Pod każdym kodem znajduje się zadanie interaktywne, którego rozwiązanie pozwala uzyskać jeden wyraz szukanego hasła. Właściwe hasło podane bibliotekarzowi otwiera skrzynię ze skarbem ukrytym w ruinach Gorlanu.
 4. Przygotowanie telefonów i podział na drużyny.
 5. Poszukiwania.
 6. Otwarcie skarbu.
 7. Podsumowanie.

Podsumowanie i wnioski

Zajęcia zostały zrealizowane...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

05/2022

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 05/2022

W cenie 22,00 zł

Zamów numer