Dostęp do portalu bez inflacji, od 60 zł. Sprawdź.

Odnawianie zbiorów bibliotek szkolnych

Dlaczego trzeba odnawiać księgozbiory bibliotek szkolnych? Jak wybrać książki do usunięcia? Kiedy i jak robić selekcję księgozbioru?

Zadaniem biblioteki szkolnej nie jest ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteka Narodowa gromadzi księgozbiór po to, aby dokumentować i chronić dorobek polskiej kultury. Gromadzi niemal bez wyboru, a usuwa tylko dublety mało wartościowych pozycji. Jeżeli zabraknie miejsca, domaga się dobudowania magazynów. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie i ochrona; wtórnym – udostępnianie, głównie dla celów pracy naukowej.

Sytuacja bibliotek szkolnych jest inna. Naszym zadaniem jest wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, a nade wszystko: wychowanie samodzielnego czytelnika. Temu ma służyć zebrany w bibliotece...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 60 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

06/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 06/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer