Dostęp do portalu bez inflacji, od 143 zł. Sprawdź.

Pan Maluśkiewicz i wieloryb

– scenariusz lekcji czytelniczej

Pan Maluśkiewicz i wieloryb – scenariusz lekcji czytelniczej
Ilustracja: Jorm Sangsorn, Shutterstock

Treści z podstawy programowej:
Uczeń:

 • słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby;
 • omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji;
 • wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich, ustala kolejność zdarzeń, odróżnia zdarzenia istotne od mniej istotnych, postacie główne i drugorzędne; wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia swą ocenę, określa nastrój w utworze; odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty realistyczne od fikcyjnych.

Temat: Podróże, przygoda.

Cele:

 • poznanie tekstu zaliczanego do kanonu literatury dziecięcej Pan Maluśkiewicz i wieloryb Juliana Tuwima;
 • kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • poznanie wartości podróży, przygody.

Warunki techniczne:

 • klasa szkolna;
 • wiek uczestników – 7 lat;
 • miejsce – klasa lub biblioteka;
 • czas trwania – 45 minut.

Metody pracy:

 • praca z tekstem;
 • zabawa „ciepło–zimno”;
 • pogadanka;
 • zabawa w kalambury.

Formy pracy:

 • zbiorowa;
 • indywidualna.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Tuwim J., Pan Maluśkiewicz i wieloryb, Warszawa: Dwie Siostry, 2013 (wydanie wielkoformatowe).

Przebieg zajęć:

Wprowadzenie w tematykę zajęć, głośne czytanie, sprawdzenie zrozumienia treści wysłuchanego tekstu

Prowadzący wita uczniów. Rozpoczyna rozmowę o podróżach. Zadaje pytania: „Czy lubicie podróżować? Dlaczego podróżowanie jest fajne?”. Po swobodnych wypowiedziach uczniów pokazuje książkę Juliana Tuwima Pan Maluśkiewicz i wieloryb. Siada tak, by uczniowie widzieli ilustracje, i głośno czyta tekst. Następnie odbywa się sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu poprzez pytania skierowane do całej klasy. Odpowiadają chętni uczniowie. Pytania:

 • Z czego pan Maluśkiewicz zrobił łódkę?
 • Czym pan Maluśkiewicz...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 143 zł do końca roku 2023. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

06/2023

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 06/2023

W cenie 24,00 zł

Zamów numer
Informacje
Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.