Po co jeść zdrowe rzeczy?

Cel główny:

 • kształtowanie zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe:

Uczestnik: 

 • rozumie potrzebę spożywania zbilansowanych posiłków dla utrzymania zdrowia;
 • zna zasady racjonalnego odżywiania się;
 • aktywnie słucha i pracuje z tekstem literackim.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: ok. 25;
 • wiek uczestników: 6-7 lat;
 • miejsce: biblioteka szkolna lub sala lekcyjna;
 • czas trwania: 45-60 minut.

Treści przekazywane:

 • zasady prawidłowego żywienia; 
 • podział produktów spożywczych na korzystne i szkodliwe dla zdrowia człowieka;
 • rodzaje chorób dietozależnych.

Metody pracy:

 • ćwiczenie na rozpoznawanie emocji;
 • zabawa ruchowa z pokazywaniem; 
 • praca z tekstem literackim; 
 • rozmowa kierowana;
 • praca plastyczna.

Formy pracy: 

 • indywidualna;
 • zbiorowa;
 • zespołowa.

Środki dydaktyczne: 

 • tekst literacki;
 • karty pracy z owocami i warzywami wyrażającymi emocje (Załącznik nr 1);  
 • karty pracy z sylwetą niedźwiedzia (Załącznik nr 2); 
 • kolorowe czasopisma lub gazetki reklamowe; 
 • materiały plastyczne: klej, nożyczki, mazaki; 
 • duży słój; 
 • kosz z owocami.

Literatura wykorzystana do zajęć: 

 • Cholewińska-Szkolik A.: Bajki o misiach z czterech stron świata, Warszawa: Zielona Sowa, 2017; 
 • Swędrowska M.: 777 pomysłów na zabawy z książką, Warszawa: Mamania, 2021. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 1. Prowadzący wita się z uczestnikami zajęć oraz wprowadza ich w tematykę spotkania. Rozdaje uczniom karty, na których narysowane są owoce i warzywa wyrażające podstawowe emocje (Załącznik nr 1). Dzieci mają za zadanie wybrać – biorąc pod uwagę własny nastrój – jeden z obrazków, a następnie uzasadnić swoją decyzję.

 2. Prowadzący zaprasza uczniów do zabawy „szukanie uśmiechu” zaczerpniętej z książki Małgorzaty Swędrowskiej. Uczestnicy chwytają się za ręce, tworząc koło. Następnie każdy z nich uśmiecha się do osoby stojącej po jego prawej i lewej stronie. Dzieci siadają na dywanie, po czym kolejno...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 20 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 4 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Więcej

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer
Galeria zdjęć