Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Podręczniki 2024. Najważniejsze sprawy

  • Które podręczniki są do wymiany?
  • Zamówienia, ubytkowanie, wydawanie, ewidencja, odbieranie podręczników od uczniów

W każdym roku szkolnym zachodzą pewne zmiany w postępowaniu z podręcznikami.
Zmieniają się też poziomy klas, dla których zamawiane są nowe komplety. Niektóre kwestie wciąż budzą wiele emocji, jak zrzucanie na barki nauczycieli bibliotekarzy zadań własnych dyrektorów – np. rozliczania dotacji przyznawanych danej szkole – problemy z angażowaniem nauczycieli bibliotekarzy do zajęcia się kartonami z podręcznikami w połowie wakacji, oczekiwania nauczycieli przedmiotów czy rodziców uczniów dotyczące wydania wszystkich kompletów, najlepiej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, itp.

Podręczniki do wymiany

W roku szkolnym 2024/2025 wymieniane będą podręczniki w klasach: II, V i VIII.

Dotacja na podręczniki, w każdej formie ich występowania, przysługuje uczniom co 3 lata. Przepisy zawarte w ustawie oświatowej nie pozwalają na wymianę materiałów edukacyjnych częściej niż co 3 lata.

Nauczyciele mogą zdecydować się na dłuższe korzystanie z wybranych kompletów, jednak muszą wziąć pod uwagę, że w takiej sytuacji podręczniki będą musiały służyć do czasu, aż znów przyjdzie kolej na zakup nowych zestawów dla danego poziomu klas (czyli kolejne 3 lata).

Sądzę, że każdy uczeń ma, zgodnie z przepisami...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Biblioteka w Szkole

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

05/2024

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 05/2024

W cenie 24,50 zł

Zamów numer