Pokaż, co potrafisz

Scenariusz rozgrywek bibliotecznych dla młodszych uczniów

Zajęcia można zrealizować przy różnych okazjach, takich jak niespodziewane zastępstwo, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych lub Tydzień Bibliotek.

Cele ogólne:

 • integracja uczniów wokół biblioteki szkolnej;
 • przypomnienie elementarnej wiedzy;
 • wspólna dobra zabawa i radosna atmosfera.

Cele operacyjne zajęć:
Uczeń:

 • umiejętnie współdziała w grupie;
 • skutecznie komunikuje się w zespole;
 • zna zasady gry fair play.

Metody:

 • problemowa (gry dydaktyczne),
 • podająca (polecenia, objaśnienia nauczyciela),
 • eksponująca (ćwiczenia dramowe).
Forma pracy: grupowa.
Czas trwania zajęć:
45-60 minut (w zależności od inwencji i kreatywności młodych uczestników).

Środki dydaktyczne:

 • kolorowe patyczki (po 10 szt. na grupę);
 • kostka do gry;
 • kilka pudełek (w tym jedno z napisem: AKCJA, drugie: FILM);
 • duży arkusz papieru;
 • kartki papieru, kolorowe pisaki, długopisy;
 • kartki z nazwami zwierząt (aby podzielić dzieci na grupy 3-osobowe; musi być tyle nazw zwierząt, ile zespołów);
 • przygotowane wcześniej losy z pytaniami z zakresu: zwierzęta, natura, kraje, obyczaje, muzyka, gwiazdy (stopień trudności dostosowany do wieku i wiedzy dzieci).

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczestników rozgrywek. Losowanie grup – każdy uczestnik losuje karteczkę z nazwą zwierzęcia i w ten sposób powstają 3-osobowe drużyny. Dzieci w grupach zajmują wcześniej przygotowane (oznakowane emblematem zwierzęcia) miejsca przy stolikach. Ważne, by pozostał jeden wolny stolik (będzie potrzebny do jednego zadania). Przedstawienie drużyn.

 2. Zawieszenie plakatu (kartonu) na punktację (lub przygotowanie tablicy z podziałem na grupy i numery zadań).

 3. Zwierzęca pantomima

  Każdy uczestnik zapisuje na karteczkach 5 nazw ulubionych zwierząt. Kartki powinny być złożone, wrzucone do pudełka i...

Dalszy ciąg dostępny jest

dla posiadaczy prenumeraty zamówionej w Wydawnictwie Sukurs.

Otrzymasz dostęp do archiwum z 4 tysiącami artykułów, drukowane numery pocztą i wiele narzędzi dla bibliotekarzy.

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04-05-06/2020

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04-05-06/2020

W cenie 60,00 zł

Zamów numer