Penumerata bez inflacji, od 50 zł. Sprawdź.

Pokochaj siebie i swoją niesprawność!

Samoakceptacja, tolerancja i pokonywanie barier

Pokochaj siebie i swoją niesprawność! Samoakceptacja, tolerancja i pokonywanie barier
freepik.com

Cele:

 • rozwijanie samoakceptacji i uświadomienie samorealizacji;
 • kształtowanie podstaw społecznych; 
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych rozwiązań swojej niemożności.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: klasa szkolna; 
 • miejsce: biblioteka, sala lekcyjna lub sala gimnastyczna;
 • czas trwania: 45 minut.

Treści przekazywane: 

 • znaczenie samoakceptacji; 
 • tolerancja wobec siebie i innych; 
 • pokonywanie barier mentalnych.

Metody pracy:

 • praca z tekstem;
 • praca z tekstem; 
 • dyskusja; 
 • burza mózgów; 
 • rozmowa kierowana.

Formy pracy:

 • indywidualna; 
 • zespołowa.

Materiały:
wózek inwalidzki, pachołki, czarna chusta, kula rehabilitacyjna, laska dla niewidomych, teksty literackie, książki do prezentacji, papier, arkusze brystolu, komputer z dostępem do internetu.

Materiały wykorzystane do zajęć: 

 • Mela J.: Poza horyzonty, Warszawa: Wydawnictwo G+J RBA, 2010;
 • Największe bariery są w naszych głowach! – Mariusz Kędzierski, akademiaducha.pl/ najwieksze-bariery- naszych-glowach-mariusz-kedzierski); 
 • teledysk Moniki Kuszyńskiej Obudź się i żyj
 • Vujicic N.: Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!, Warszawa: Aetos, 2012.

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 • Po przywitaniu się z uczniami i przestawieniu tematu zajęć prowadzący prezentuje książkę Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!, a następnie prosi jednego z uczniów o przeczytanie jej fragmentu, w którym autor uświadamia nam, że każdy z nas ma jakieś niedoskonałości, w których możemy doszukać się pozytywów, co będzie przybliżało nas do samoakceptacji (s. 112-116).
 • Prowadzący zawiesza kartkę brystolu z pytaniami dotyczącymi autoprezentacji (Załącznik nr 1). Uczestnicy próbują sobie sami na nie odpowiedzieć.
 • Prowadzący przedstawia dwa przykłady rozwiązania trudności fizycznych (Załącznik nr...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.