Zamów dostęp za 99 zł do końca roku!

Porozmawiajmy o tolerancji

– scenariusz zajęć dla nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Porozmawiajmy o tolerancji – scenariusz zajęć dla nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zdjęcie: freepik

Scenariusz zajęć dla nauczycieli mających w grupach lub klasie dzieci niepełnosprawne, nieakceptowane z powodu inności, odrzucane przez grupę rówieśniczą. Ich celem jest kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka.

Adresaci:
nauczyciele mający w grupach lub klasie dzieci niepełnosprawne, nieakceptowane z powodu inności, odrzucane przez grupę rówieśniczą.

Przeznaczony dla:

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
 • nauczycieli bibliotekarzy w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia edukacyjno-czytelnicze w oddziałach przedszkolnych w kl. „0” i w kl. I-III;
 • nauczycieli świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych;
 • nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjno-czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • pedagogów i psychologów szkolnych.

Czas realizacji zajęć: 60 minut.

Cele:
kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka.

Uczeń powinien:

 • rozumieć pojęcie tolerancji;
 • unikać nietolerancyjnych zachowań;
 • odnaleźć swoje mocne strony;
 • zaakceptować siebie takim, jakim jest;
 • rozumieć, jak ważne jest bycie tolerancyjnym;
 • zapoznać się z terminami: dyskryminacja, tolerancja, równość, wykluczenie, akceptacja;
 • wyrażać swoje spostrzeżenia związane z odmiennością drugiej osoby w sposób kulturalny i taktowny.

Zastosowane metody dydaktyczne:

 • prezentacja filmu;
 • pogadanka;
 • prezentacja multimedialna;
 • miniwykład.

Wykorzystane środki dydaktyczne:

 • prezentacja filmu;
 • pogadanka;
 • prezentacja multimedialna;
 • miniwykład;
 • komputer z dostępem do internetu,
 • bajka Kangurek Jurek przedstawiona za pomocą teatrzyku kamishibai (https://youtu.be/XuglWd77Yjk);
 • tekst bajki, bajka na YouTubie i Facebooku oraz prezentacja wyjaśniająca kluczowe terminy (https://bit.ly/46bDWHF);
 • filmik ze strony Biblioteki Pedagogicznej we Wrześni na Facebooku (@pbp.wrzesnia).

Zalecana wielkość grupy: cała klasa (20-30 uczniów) lub grupa przedszkolna (do 20 przedszkolaków).

Kangurek Jurek to tekst z elementami bajkoterapii do wykorzystania na zajęciach edukacyjno-czytelniczych prowadzonych przez nauczyciela.

Zaprezentowana bajka (tekst – Ilona Lewandowska, ilustracje – Halina Lepka) ma na celu rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych u dzieci i staje się pretekstem do poruszania tematów trudnych, lecz ważnych, takich jak tolerancja i poszanowanie różnic między ludźmi.

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Prowadzący wita się z dziećmi i zadaje pytania ogólne dotyczące ich samopoczucia. Następnie motywuje uczniów do pracy.

Część główna

Prowadzący prezentuje dzieciom na tablicy interaktywnej...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Za 99 zł do końca roku 2024. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 32 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Biblioteka w Szkole

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

04/2024

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 04/2024

W cenie 24,50 zł

Zamów numer