Postaw się na moim miejscu!

Cel główny:

 • uświadomienie uczestnikom, czym są empatia i współczucie i jak ważną rolę odgrywają one w relacjach z innymi.

Cele operacyjne:

Uczestnik: 

 • zna i rozumie pojęcia „empatia” i „współczucie”;
 • wie, kiedy i jak można wyrazić empatię i współczucie wobec drugiej osoby i dlaczego warto to robić.

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników: klasa szkolna;
 • wiek uczestników: 6-7 lat;
 • miejsce: sala lekcyjna, świetlica lub biblioteka;
 • czas trwania: 90 minut.

Treści przekazywane:

 • pojęcia „empatia” i „współczucie”; 
 • sytuacje, w których należy wyrażać empatię i współczucie; 
 • sposoby wyrażania empatii i współczucia.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana; 
 • praca z tekstem; 
 • gry dydaktyczne;
 • elementy arteterapii.

Formy pracy: 

 • indywidualna; 
 • zbiorowa.

Materiały:

tekst literacki, karty pracy z diagramem literowym (Załącznik nr 1), karty pracy z labiryntem (Załącznik nr 2), karty pracy z kolorowanką (Załącznik nr 3), kartki, kredki.

Literatura wykorzystana do zajęć:

Isern S.: Postaw się na moim miejscu, Toruń: Tako, 2021.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Uczestnicy siadają w kręgu. Prowadzący wita uczniów i wprowadza ich w tematykę zajęć. Rozdaje dzieciom kredki oraz kartki z przygotowanym diagramem literowym (Załącznik nr 1). Poleca odczytać litery z zielonych pól. Litery te, czytane kolejno, utworzą rozwiązanie.

 2. Rozmowa prowadzącego z dziećmi nt. empatii i współczucia. Pytania: 
  • Co to jest empatia? (umiejętność identyfikowania się z uczuciami innych osób, umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację, zrozumienie pobudek działania kogoś innego niż my sami)
  • Czym jest współczucie? (bycie poruszonym cierpieniem innych osób)
  • Czy empatia i...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 20 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 4 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne
Więcej

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.

10/2021

...lub zamów numer Biblioteka w Szkole 10/2021

W cenie 21,00 zł

Zamów numer
Dodaj artykuł do ulubionych, aby wrócić do niego w przyszłości.
Galeria zdjęć