Uzyskaj dostęp do portalu. Zamów prenumeratę lub zaloguj się.

„Pozytywne” skutki kryzysu?

Artykuł zawiera krótką analizę nowych zjawisk na rynku wydawniczym i recenzję książki To trzeba wiedzieć. Leksykon szkolny, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1991.

To trzeba wiedzieć. Leksykon szkolny. Warszawa: Wydawnictwa Nauko­wo-Techniczne 1991.

Gdy kilka lat temu, głównie za sprawą rozpoczynają­cych działalność nowych firm wydawniczych, zaczęły uka­zywać się bajecznie kolorowe, bo­gato ilustrowane, często wyposażone w twardą oprawę książki dla dzieci, wielu rodziców, biblioteka­rzy i nauczycieli witało to zjawisko z radością i nadzieją. Wprawdzie polska książka dziecięca stała za­wsze na wysokim poziomie edyto­rskim (wyjąwszy okres stanu wo­jennego, kiedy to często ukazywa­ły się pozycje gorzej wydane niż w latach okupacji, a wręcz skan­dalem było opublikowanie podręcznika historii sztuki bez żadnej reprodukcji) to jednak jakość pa­pieru i stosowana od...

Zaprenumeruj, by czytać dalej

Artykuły są dostępne dla czytelników z pełnym dostępem do portalu.

Od 18 zł miesięcznie. Prenumerata
Baza ponad 5 tysięcy artykułów z 30 lat
Drukowane numery pocztą
Wszystkie numery w formie online
Szkolenia, narzędzia i porady prawne

Zaloguj się jeśli masz już prenumeratę.